Informatie voor scholen

4 april 2018

Waarom hebben kinderdagverblijven, scholen en naschoolse opvang een meldingsplicht voor infectieziekten?

Bepaalde groepen in de bevolking zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Dit geldt met name voor zieke personen, jonge kinderen, hoogbejaarden en verstandelijk gehandicapten.

Besmettelijke ziekten kunnen voor deze groepen ernstige gevolgen hebben. In instellingen waar deze groepen verblijven of samenkomen, zoals kinderdagverblijven, basisscholen of buitenschoolse opvang, is het mogelijk een ongewoon hoog aantal zieken vroegtijdig op te merken.

Op basis van de Wet Publieke Gezondheid (artikel 26) zijn hoofden van instellingen wettelijk verplicht om de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon hoog aantal zieken. Vervolgens kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie beoordelen. Door het nemen van maatregelen op het gebied van hygiëne, door brononderzoek of door het aanbieden van vaccinaties, kunnen de gevolgen voor anderen worden beperkt.

Is het niet veel handiger om als kinderdagverblijf of school gelijk het desbetreffende kind te weren en direct alle ouders te informeren?

Nee, het is wenselijk om eerst te overleggen met de GGD. De GGD neemt dan met toestemming van de ouders contact op met de behandelend arts en bepaalt vervolgens of de maatregelen echt nodig zijn. Na overleg met de GGD kan er eventueel informatie worden verspreid.

Wat moeten we dan melden?

Het gaat om het melden van het verhoogd voorkomen van een aantal aandoeningen die vermoedelijke besmettelijk zijn. Het gaat dan om de volgende aandoeningen:

  • Diarree als meer dan eenderde deel van de groep in één week klachten heeft.
  • Geelzucht bij één geval.
  • Huiduitslag (vlekjes) bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
  • Schurft bij drie gevallen in dezelfde groep.
  • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd. De GGD zal na een dergelijke melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

In de praktijk blijkt vaak dat er al veel vragen zijn als er sprake is van een enkel geval van diarree, braken, hersenvliesontsteking of vlekjesziekte. Aarzelt u niet als u vragen heeft contact op te nemen met de afdeling Infectieziekten: 020 555 5370.

Waar kan ik informatie over infectieziekten bij kinderen vinden?

Speciaal voor kindercentra en voor basisscholen/buitenschoolse opvang is er een map gemaakt met informatie over infectieziekten, hygiëne en veiligheid. U kunt de map downloaden bij het LCHV.

Wanneer kan ik bellen met de afdeling Infectieziekten?

De medewerkers van de afdeling Infectieziekten zijn altijd bereid om eventuele vragen betreffende infectieziekten te beantwoorden en met u mee te denken over het beleid van hoe om te gaan met het gestelde probleem.

De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer: 020 555 5370.