Informatie voor instellingen

21 februari 2018

Waarom hebben instellingen een meldingsplicht voor infectieziekten?

Bepaalde groepen in de bevolking zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten; dit geldt met name voor zieke personen, jonge kinderen, hoogbejaarden en verstandelijk gehandicapten. Besmettelijke ziekten kunnen voor deze groepen ernstige gevolgen hebben.

In instellingen waar deze groepen verblijven of samenkomen, zoals bijvoorbeeld instellingen voor (verstandelijk) gehandicapten, verpleeghuizen of opvang voor dak- en thuislozen, is het mogelijk een ongewoon hoog aantal zieken vroegtijdig op te merken.

Op basis van de Wet Publieke gezondheid (artikel 26) zijn hoofden van instellingen wettelijk verplicht om de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon hoog aantal zieken. Vervolgens kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie beoordelen.

Door het nemen van maatregelen op het gebied van hygiëne, door brononderzoek of door het aanbieden van vaccinaties, kunnen de gevolgen voor anderen worden beperkt.

Wat moeten instellingen melden?

Het gaat om het melden van het verhoogd voorkomen van een aantal aandoeningen die vermoedelijke besmettelijk zijn. Dit betreft dan de de volgende aandoeningen:

  • Diarree indien meer dan eenderde deel van een groep bewoners in één week klachten heeft.
  • Geelzucht bij één geval (met uitzondering van verpleeg- en verzorgingshuizen).
  • Huiduitslag (vlekjes) bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep bewoners.
  • Schurft bij drie gevallen in dezelfde groep.
  • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.
  • Risicovolle verwondingen zoals prik- en bijtaccidenten.
    Protocol Risicovolle verwondingen (PDF, 668 kB)

De GGD zal na een dergelijke melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In de praktijk blijkt vaak dat er al veel vragen zijn als er sprake is van een enkel geval van diarree, braken, hersenvliesontsteking of vlekjesziekte.
Folder Melden van infectieziekten (PDF, 240 kB) (RIVM 2011)

Aarzelt u niet als u vragen heeft contact op te nemen met de afdeling Infectieziekten: 020 555 5370.

Wanneer kan ik bellen met de afdeling Infectieziekten?

De medewerkers van de afdeling Infectieziekten zijn altijd bereid om eventuele vragen betreffende infectieziekten te beantwoorden en met u mee te denken over het beleid van hoe om te gaan met het gestelde probleem.

De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer: 020 555 5370