Vaccinatieboekje kwijt - Vraag en antwoord

Vaccinatieboekje kwijt - Vraag en antwoord

Ik ben mijn vaccinatieboekje kwijt. Zijn de gegevens van mijn eerdere vaccinaties geregistreerd?

Vanaf 2001 zijn alle vaccinaties, die u bij ons gehad heeft, in ons computersysteem geregistreerd. De vaccinatiegegevens worden standaard 15 jaar bewaard.

Stuur een e-mail u naar reizigers@ggd.amsterdam.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, voorletter(s), adres en geboortedatum en uw BSN nummer. U ontvangt dan geen vaccinatiepaspoort maar een link naar uw vaccinatiedossier. In dit vaccinatiedossier staan de vaccinaties vermeld die u hebt gekregen bij de GGD Amsterdam.

Wilt u een nieuw vaccinatiepaspoort (het “gele boekje”), kom dan tijdens openingstijden langs op ons spreekuur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich melden bij de inschrijfbalie. De kosten voor een nieuw vaccinatieboekje zijn rond de vijf euro (zie de prijslijst)