Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Discover studie

17 maart 2017

Nieuwe studie naar pre-expositie profylaxe (PrEP) bij de GGD Amsterdam: DISCOVER studie.

DISCOVER is een medisch-wetenschappelijk onderzoek waarin onderzocht wordt of een nieuw experimenteel geneesmiddel veilig en effectief is voor gebruik voor gezonde volwassenen ter voorkoming van een hiv-infectie. Het voorkomen van een hiv-infectie voordat er risico op hiv is gelopen, is ook bekend als pre-expositie profylaxe (PrEP). Het experimentele geneesmiddel dat bij dit onderzoek wordt beoordeeld is een pil die zowel emtricitabine als tenofoviralafenamide bevat (F/TAF). Doelgroep zijn mannen en transgendervrouwen die seks hebben met mannen.

Dubbelblind onderzoek

Op basis van toeval krijgt u ofwel het experimentele PrEP geneesmiddel F/TAF ofwel Truvada® (dat emtricitabine en tenofovirdisoproxilfumaraat bevat). U en uw onderzoeksarts/ onderzoeksverpleegkundige weten niet welk onderzoeksgeneesmiddel u gebruikt. Zowel Truvada®  als F/TAF zijn door de Food and Drug Administration (FDA) en het European Medicines Agency (EMA) goedgekeurd voor gebruik als onderdeel van chronische hiv-behandeling. Alleen Truvada® is in de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie goedgekeurd voor gebruik als PrEP. Het gebruik van F/TAF als PrEP wordt onderzocht en zou mogelijk niet effectief kunnen zijn.
De DISCOVER studie is geïnitieerd en gefinancierd door het farmaceutische bedrijf GILEAD Sciences, Inc., Foster City, VS.

Voorwaarden deelname

Om in aanmerking te komen voor deelname moet u:

  • Tenminste 18 jaar oud zijn
  • Hiv-negatief zijn
  • Man of transgender vrouw zijn
  • In de laatste 12 weken anale seks zonder condoom hebben gehad met tenminste twee mannelijke sekspartners, of syfilis, rectale gonorroe of rectale chlamydia hebben gehad in de laatste 24 weken.

Tijdens het onderzoek moet u verspreid over 144 weken tenminste 17 keer de GGD Amsterdam bezoeken, inclusief een follow-up bezoek 30 dagen na het einde van het onderzoek. De data voor de consulten zijn in het onderzoeksprotocol vastgesteld en kunnen in principe niet verzet worden. Het staat u vrij om voortijdig met deelname te stoppen.

Aanmelden

Aan dit internationale, medisch-wetenschappelijk onderzoek zullen in totaal ongeveer 5000 proefpersonen meedoen in ongeveer 100 centra in Noord-Amerika en Europa. Het aantal personen dat in Nederland kan deelnemen aan de studie is afhankelijk van de snelheid waarmee internationaal het totaal aantal deelnemers bereikt wordt.
Mocht u interesse hebben in deelname aan deze studie dan kunt u zich van 17 maart 2017 t/m 26 maart 2017 aanmelden via het aanmeldformulier. Na 26 maart 2017 sluit de inschrijving en kunt u zich niet meer aanmelden. Na de sluiting van de inschrijving, worden in willekeurige volgorde registratienummers toegekend aan personen. Het registratienummer zal de volgorde bepalen waarin personen worden uitgenodigd bij de GGD Amsterdam, om gescreend te worden voor mogelijke deelname aan de studie. Deze inschrijving is persoonsgebonden. Dit betekent dat inschrijving en registratienummer niet overgedragen kunnen worden aan anderen. Tijdens het eerste bezoek bij de GGD Amsterdam wordt gekeken of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze studie. Zodra er internationaal 5000 personen meedoen aan de studie, moeten wij stoppen met het uitnodigen van mogelijke nieuwe deelnemers voor deze studie. Er is een grote kans dat wij niet iedereen die zich heeft aangemeld voor deze studie ook kunnen uitnodigen.

Als u wordt toegelaten tot het DISCOVER-onderzoek, krijgt u gratis onderzoeksgerelateerde testen, laboratoriumonderzoeken (waaronder soa testen) en het onderzoeks-geneesmiddel (Truvada® of F/TAF).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze studie kunt u een e-mail sturen naar discover@ggd.amsterdam.nl  of telefonisch contact opnemen met (020) 555 3999.