Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Elektronisch cliënt-/patiëntendossier

23 februari 2016

In het kort

Informatie over het elektronisch cliënten-/patiëntendossier (EPD) Tubis.

Op deze pagina - Elektronisch cliënt-/patiëntendossier


Uw gegevens in het elektronisch cliënten- / patiëntendossier (EPD) Tubis
Bij elk bezoek aan de GGD afdeling tuberculosebestrijding worden gegevens over u geregistreerd. Het gaat om persoonsgegevens, waaronder uw burgerservicenummer (BSN) en medische gegevens betreffende het onderzoek dat u ondergaat. Deze gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier dat door alle afdelingen tuberculosebestrijding van GGD-en in Nederland wordt gebruikt.

De afdeling tuberculosebestrijding van de GGD waar u nu onder behandeling bent, kan op deze manier gegevens die over u bekend zijn bij de afdelingtuberculosebestrijding van een andere GGD inzien.

De informatie in uw medisch dossier is altijd medisch geheim. Bij verhuizing kunnen uw gegevens overgedragen worden aan een andere GGD.

Bezwaarformulier

Wanneer u bezwaar maakt tegen het inzien van uw gegevens en/of eventuele overdracht van uw medisch dossier aan een andere GGD, kunt u dat kenbaar maken door het bezwaarformulier in te vullen. Dit formulier kunt u aanvragen en inleveren bij de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD. Uw dossier wordt dan onzichtbaar gemaakt voor de andere GGD-en.

Als u geen formulier invult, gaan we ervan uit dat u toestemming geeft voor inzage van al uw bij ons bekende gegevens door een andere GGD afdeling tuberculosebestrijding, als dat voor uw persoonlijke gezondheid [of die van anderen] van belang is.

Legitimatie

Bij de eerste afspraak op de TBC afdeling moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument.
Zo weet de medewerker van de TBC afdeling zeker dat u degene bent die hoort bij het BSN en de andere gegevens in onze administratie. Bij volgende afspraken kan de medewerker van de TBC afdeling opnieuw om uw legitimatie vragen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee.