Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Onderzoek

22 april 2014

Sinds 1 april 2014 declareert de GGD Amsterdam de kosten van eventueel aanvullend onderzoek bij vermoeden van tuberculose(infectie) bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw eigen risico. Wij houden hierbij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgestelde tarieven aan. Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar, of raadpleeg uw polis.

Mantoux test

Als iemand in aanmerking komt voor een onderzoek dan kan dit bestaan uit een mantouxtest (prikje in de onderarm) en/of een röntgenfoto van de longen. Na 3 dagen dient het prikje gecontroleerd te worden.

Genezing

Gelukkig is tuberculose goed te genezen met een kuur van verschillende antibiotica.
Deze behandeling duurt minimaal 6 maanden. Belangrijk daarbij is dat de juiste combinatie van geneesmiddelen precies volgens voorschrift wordt ingenomen.


Onderzoek en bestrijding

Jaarlijks wordt bij ongeveer 1000 personen in Nederland de ziekte tuberculose vastgesteld. Dit kan longtuberculose zijn of tuberculose op een andere plaats in het lichaam (zoals bijvoorbeeld lymfeklieren, nieren of wervels). Van deze patiënten wordt 70% ontdekt door een medisch specialist in het ziekenhuis (longarts, internist of een andere specialist ) en 30% door de GGD-en.

Wanneer door een medisch specialist tuberculose is vastgesteld, wordt dit zo snel mogelijk gemeld bij de GGD. Deze zorgt er dan voor dat:

A. de ziekte formeel wordt geregistreerd, zodat inzicht ontstaat in het voorkomen van tuberculose in Nederland;

B. de verpleegkundige van de GGD contact opneemt met de patiënt om hem/haar gedurende de langdurige behandeling te kunnen begeleiden;

C. contacten rondom de patiënt worden uitgenodigd op de GGD voor een onderzoek om te zien of zij ook met tuberculose geïnfecteerd zijn. Uiteraard wordt dit ook gedaan als de patiënt op de GGD is ontdekt.

Hiermee, en met het uitvoeren van de andere bestrijdingsactiviteiten, is de GGD de spil in de bestrijding van tuberculose in Nederland.

Contactonderzoek

Rond elke tuberculosepatiënt wordt een contactonderzoek uitgevoerd. Enerzijds wordt bij dat onderzoek gekeken of de patiënt mogelijke infecties in zijn (directe) omgeving heeft veroorzaakt (contactonderzoek) en anderzijds wordt nagegaan of er een besmettingsbron ontdekt kan worden (brononderzoek).

Doel van het contactonderzoek is om bij contacten die besmet zijn te voorkomen dat zij tuberculose krijgen. De contactonderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling TBC-bestrijding van de GGD.