Pad tot huidige pagina

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

8 februari 2018

Jeugdgezondheidszorg draagt zorg voor kinderen tussen de nul en vier jaar (en hun ouders) via het consultatiebureau.

Op het consultatiebureau werken artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor nul- tot vierjarigen. Zij volgen uw kind in zijn of haar groei en ontwikkeling. Daarnaast doen zij onderzoek en geven inentingen, voorlichting en advies.

De eerste 14 dagen

U krijgt twee maal bezoek van een medewerker van de jeugdgezondheidszorg in de eerste 14 dagen na de bevalling.

  • na 4 à 7 dagen, uw kindje krijgt dan de hielprik en een gehoortest.
  • na 10 à 14 dagen komt de jeugdverpleegkundige op bezoek. Zij bespreekt met u de zwangerschap, de bevalling, uw thuissituatie en hoe het gaat met moeder en kind.  Tijdens dit bezoek kunt u alle vragen stellen die u heeft.

GroeiGids en GroeiGids app

U krijgt van ons de GroeiGids 0-4 jaar. Hierin staat belangrijke informatie over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind.
Via www.groeigids.nl  kunt u de groei en ontwikkeling van uw kind eenvoudig bijhouden en bewaren. Dat kan ook op een leuke manier met de gratis GroeiGids app.

Onderzoek, inenten en voorlichting

Uw kind wordt een aantal keer uitgenodigd voor onderzoek en om inentingen te krijgen. Hieronder ziet u een overzicht. Over de inentingen ontvangt u als ouder/verzorger meer informatie per post van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
U vindt meer informatie in de GroeiGids en op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
Via het Ouderportaal kunt u afspraken inzien of verzetten en de groeicurve inzien.

Het Ouder- en Kindteam in Amsterdam

In het Ouder- en Kindteam werkt de jeugdgezondheidszorg intensief samen met andere ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen. Daarnaast werkt het Ouder- en Kindteam samen met verloskundigen, kraamzorg en huisartsen. Zo krijgen ouder en kind, als het nodig is, snel en dichtbij huis de juiste hulp en ondersteuning. Alles gaat in overleg met u. Dus bij vragen of zorgen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind kunt u altijd terecht bij het Ouder- en Kindteam in de wijk.

De JGZ teams in Amstelland

In Amstelland kunt u met uw kind terecht met vragen over opvoeden en opgroeien op diverse JGZ locaties. De jgz teams werken samen met onder andere verloskundigen, kraamzorg, en verschillende opvoed- en opgroeiorganisaties. De locaties liggen verspreid in heel Amstelland, zodat er altijd één gemakkelijk te bereiken is.

Adresgegevens Amsterdam en Amstelland

Extra aandacht

Zijn er problemen of maakt u zich zorgen om uw kind? Dan kunt u een extra afspraak met het consultatiebureau maken. Samen met u bekijkt de arts of verpleegkundige of aanvullend (medisch) onderzoek bij uw kind nodig is. Hij of zij kan u ook doorverwijzen naar andere deskundigen en specialisten.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.
Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Kijk op: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/

Triple P

Werkt u overdag of hebt u geen tijd om het consultatiebureau te bezoeken en heeft u toch een vraag over uw kind? U kunt van maandag tot en met vrijdag chatten met een verpleegkundige!