Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Vragenlijst basisonderwijs

14 maart 2017

Jeugdgezondheidszorg maakt gebruik van vragenlijsten.

U als ouder wordt gevraagd voorafgaand aan een preventief gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en ontwikkeling van uw zoon of dochter en het gezin.

Ook de thuissituatie en omgeving van uw kind komen aan bod. Er zijn vragen naar eventuele sociaal-emotionele problemen, zoals angsten, depressie en faalangst, maar ook naar sterke kanten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De vragen zijn gebaseerd op een internationaal veel gebruikte en wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst, de Strengths en Difficulties Questionnaire. Deze kan helpen om risico’s en problemen in een vroeg stadium te signaleren. Zo kunnen kinderen tijdig passende preventieve zorg krijgen.
Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht.

Waarom doet de GGD onderzoek naar de gezondheid van de jeugd?


Met ruim 85% van de jongeren in Nederland gaat het goed. De jeugdgezondheidszorg zet zich in om de gezondheid van jongeren te bewaken en bevorderen. Zo probeert jeugdgezondheidszorg dit percentage hoog te houden. Om haar taak uit te kunnen voeren, is het nodig dat JGZ op de hoogte is van de gezondheidssituatie van de jeugd. Alleen dan kan jeugdgezondheidszorg tijdig signaleren, begeleiden en helpen. Onderzoek is dus belangrijk voor het behoud van de gezondheid van jongeren. Onderzoek wordt gedaan door de epidemiologen van de afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie van de GGD Amsterdam.
De vragenlijsten worden anoniem gebruikt voor onderzoek naar de gezondheid van de jeugd Met de resultaten van het onderzoek kunnen we scholen en de gemeente adviseren over de gezondheid van jongeren, eventuele risicogroepen en over hoe we de gezondheid van jongeren nog verder kunnen verbeteren.

Gebruik van de vragenlijst voor onderzoek

Na het gezondheidsonderzoek vijf en tien 10 jaar, worden namen en adresgegevens verwijderd van de papieren vragenlijst. De vragenlijsten worden gedigitaliseerd en geanonimiseerd.
Met de anonieme gegevens van alle vragenlijsten doet de GGD onderzoek naar de gezondheid van de jeugd in Amsterdam en Amstelland. Ook als u en uw zoon/dochter niet worden uitgenodigd voor een vervolggesprek wordt de vragenlijst anoniem gebruikt voor onderzoek.
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van de vragenlijst voor onderzoek, kunt u dat aangeven bij de arts of verpleegkundige, of door contact op te nemen met JGZ. De vragenlijst wordt dan niet gebruikt en vernietigd.

Registratie

De conclusie uit de vragenlijst en het gesprek worden overgenomen in het digitale dossier jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. De vragenlijst zelf wordt niet opgenomen in het digitale dossier, en is na het gezondheidsonderzoek niet meer in te zien.

Meer informatie