Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Vaccinaties

8 december 2016

In het kort

Vaccinaties die de GGD aan de kinderen en jongeren verstrekt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma.


Alle kinderen in Nederland hebben recht op gratis vaccinaties tegen een aantal ziekten, zoals de bof, mazelen en rode hond.

kindervaccinatie

Deze worden gegeven volgens de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Kinderziekten en vaccinaties

Wilt u meer weten over de genoemde ziekten? Kijk dan op de website van het RIVM.
Die geeft uitgebreide informatie over alle ziekten en de bijbehorende vaccinaties.

Veiligheid vaccinaties

De in Nederland gebruikte vaccins zijn veilig te noemen. Na vaccinatie treden desondanks in zeldzame gevallen ernstige of onverwachte bijwerkingen op. Deze moeten gemeld worden bij het Lareb.

Pneumokokken-vaccinatie

Kinderen geboren na 1 april 2006 krijgen in het reguliere vaccinatieschema ook het pneumokokkenvaccin.

Hepatitis B vaccinatie

Kinderen geboren na 1 april 2006, waarvan één van de ouders geboren is in een hoog risicoland voor hepatitis B, ontvangen op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden het DKTP-HiB-Hep B vaccin (Infanrix® hexa).

In 2011 wordt aan alle kinderen, geboren op of na 1 augustus 2011, een vaccinatie tegen hepatitis B aangeboden. Deze vaccinatie maakt onderdeel uit van het DKTP-Hib-HepB- vaccin.

Folders

Folders, bijsluiters en voorlichtingsmateriaal in andere talen zijn te vinden op de website van het RIVM


Vaccinaties en reizen

Voor kinderen van 1 tot 16 jaar die reizen naar Marokko, Turkije, Egypte, Tunesië en Algerije worden ieder jaar in juni twee speciale vaccinatiespreekuren gepland in twee verschillende sporthallen.
Bekijk hier meer informatie.