Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

'Smart City en vergrijzing': College Amsterdam

22 februari 2017

In het kort

Tweede avond van de collegetour ‘Licht op vergrijzing’.

Op deze pagina - 'Smart City en vergrijzing': College Amsterdam


Ouderen willen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, met behoud van kwaliteit van leven. Technologie kan bij dit vraagstuk een faciliterende rol spelen. Maar hoe kunnen gemeenten en hun samenwerkingspartners hier nu al op inspelen? Deze vraag staat centraal bij het tweede avondcollege van de vierdelige collegetour ‘Licht op vergrijzing’. Het college vindt plaats op dinsdagavond 7 maart  van 18.00 - 20.00 uur in de Voormalige Stadstimmertuin 4-6 te Amsterdam.

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 organiseert de collegetour samen met de G4: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Tijdens de colleges geven sprekers vanuit verschillende perspectieven nieuwe inzichten over oud worden in de stad. De bedoeling van de colleges is om professionals te prikkelen mee te denken over de vraagstukken van morgen.

GGD en ouderen

Ouderen zijn sinds jaar en dag een vaste doelgroep van de GGD. Zo is de GGD is onder meer actief op het gebied van valpreventie, eenzaamheid, beweging en voeding, waarbij onderzoek en monitoring bepalend zijn voor de aanpak. Daarnaast maakt Amsterdam sinds eind 2015 deel uit van het netwerk Age Friendly Cities van de Wereldgezondheidsorganisatie en is de GGD hierbij als coördinator actief betrokken. In de Age Friendly City wordt er naar acht thema’s gekeken, waarmee de stad oudervriendelijker gemaakt kan worden. Zoals maatschappelijke ondersteuning en de inrichting van de openbare ruimte.

Technologie

De komende jaren krijgen de grote steden te maken met een sterk groeiende groep ouderen die steeds langer zelfstandig thuis willen blijven wonen. In dit vraagstuk kan technologie faciliterende rol spelen. Van robotisering en automatisering gaat een grote belofte uit als het gaat om de zorg voor ouderen. Draagt het bij aan het langer zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen? Leiden de technologische ontwikkelingen tot interactie met groepen die moeilijker bereikbaar zijn. Of blijven het gadgets voor de geslaagde bovenlaag? Twee sprekers geven hun kijk op het thema:

  • Jacintha Scheerder is futuroloog en onderwijsontwikkelaar aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA. Ze maakt inzichtelijk hoe de wereld er op het hoogtepunt van de vergrijzing voor ouderen uitziet en waarmee zij dan geconfronteerd worden.
  • Bert Mulder is lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool. Hij bespreekt de ontwikkelingen in de (informatie)technologie en maatschappelijke informatievoorziening in de participatiemaatschappij. Mensen worden steeds meer en langer zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn, zorg en veiligheid. Mulder schetst de implicaties en complicaties hierbij en geeft zijn visie op de rol die de lokale overheid hierbij kan nemen.

Aansluitend volgt een debat met aanwezigen.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen (ambtenaren, professionals, mantelzorgers, ouderen) uit de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht, die zich betrokken voelt bij dit vraagstuk. Aanmelding voor het college kan via Platform31.