Pad tot huidige pagina

GGD Amsterdam verheugd over PrEP advies Gezondheidsraad

27 maart 2018

Vandaag heeft de Gezondheidsraad haar advies over PrEP gepresenteerd aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Daarin adviseert zij om PrEP te verstrekken aan MSM met een hoog risico op hiv en daarbij goede medische begeleiding te organiseren. Ook geeft de commissie aan dat er urgentie is. Wij zijn verheugd over dit advies en onderschrijven dit volledig. Daarnaast hopen we dat de minister op korte termijn de aanbevelingen zal opvolgen.

PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. In aanvulling op het bestaande preventie arsenaal, biedt PrEP een goede kans om de hiv-epidemie te stoppen.