Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
  • Home
  • Nieuwsoverzicht
  • Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 regio Amstelland verschenen
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 regio Amstelland verschenen

In het kort

Er zijn 5 rapportages verschenen met hierin de resultaten van een grootschalig gezondheidsonderzoek dat de GGD Amsterdam eind 2016 onder inwoners van Amstelland van 19 jaar en ouder heeft uitgevoerd.


De Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 voor de regio Amstelland is verschenen in 5 rapportages.

Deze rapportages brengen de gezondheid van inwoners van 19 jaar en ouder van respectievelijk Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn in beeld. De resultaten zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016, uitgevoerd in de regio Amstelland.

De rapportages geven een beeld van de gezondheid van inwoners van 19 jaar en ouder per gemeente. U vindt er cijfers over gezondheid en functioneren, psychosociale gezondheid, leefstijl, zorg en hulp en de leefomgeving. Ook staat er informatie in over trends, risicogroepen en een vergelijking met landelijke gegevens. Daarnaast worden in deze rapportages voor de verschillende gezondheidsthema’s beschreven of er gezondheidsverschillen zijn tussen de wijken/woonkernen van de gemeenten. De gegevens van de gezondheidsmonitor helpen de gemeenten bij het opstellen van het lokale gezondheidsbeleid.

Een groot deel van de cijfers staat ook op www.ggdgezondheidinbeeld.nl

Meer informatie vindt u op onze website.