Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Wethouder Kukenheim lanceert nieuwe website Gezonde School

In het kort

De nieuwe website gezondeschoolamsterdam.nl is vrijdag 17 november door wethouder Kukenheim gelanceerd.

Op deze pagina - Wethouder Kukenheim lanceert nieuwe website Gezonde School


Als leerlingen lekker in hun vel zitten en gezond leven, verzuimen zij minder en ontwikkelen zij zich beter. De Gezonde School-aanpak werkt aan de gezondheid van leerlingen. Met ingang van dit schooljaar is de aanpak vernieuwd voor scholen voortgezet onderwijs in Amsterdam en Amstelland; de scholen staan nóg meer centraal.

Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs, lanceerde vrijdag de nieuwe website gezondeschoolamsterdam.nl. Dit deed zij op het Calandlyceum in Nieuw West. Deze vernieuwde website biedt scholen alle informatie die hen helpt Gezonde School te worden. De GGD biedt daarbij advies en ondersteuning.

De directeur van het Calandlyceum, Jan-Mattijs Heinemeyer, ontving de wethouder voor de feestelijke lancering. Er werd gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om het Calandlyceum de kantineschaal uit te reiken. Dit betekent dat de kantine van het Calandlyceum voldoet aan de richtlijnen voor een gezonde kantine. Zo helpt de school de leerlingen om gezonde keuzes te maken.

Wethouder Kukenheim: “Gezonde kinderen presteren beter, voelen zich prettiger en worden ook creatiever. Ik vind het heel mooi dat scholen meedoen aan Gezonde School, en geweldig goed dat ook het Calandlyceum zich hier voor inzet.”

Wat is de Gezonde School?

Gezonde School is een landelijk programma waarin scholen en organisaties gezamenlijk werken aan het bevorderen van de gezondheid en leefstijl van leerlingen. Thema’s van Gezonde School zijn welbevinden en sociale veiligheid, genotmiddelen, voeding, bewegen en sport, relaties en seksualiteit, mediawijsheid en slapen. Gespecialiseerde adviseurs Gezondheid en Leefstijl van de GGD werken samen met scholen om een gezonde school te worden. Zij ondersteunen scholen bij het maken van de juiste keuzes voor bijvoorbeeld lesprogramma's, ouderbetrokkenheid en het opstellen van beleid.

Wat is nieuw?

In de nieuwe werkwijze Gezonde School staat de school nog meer centraal. De nieuwe website is hierin een belangrijke tool. De school krijgt daarbij ondersteuning van een gespecialiseerde GGD adviseur Gezondheid en Leefstijl. Wanneer is een leerling mediawijs? Hoe voorkom je riskant middelengebruik van leerlingen? Welk lesmateriaal over relaties en seksualiteit is geschikt voor het praktijkonderwijs? Hoe betrek je de ouders?

Op de nieuwe website zijn alle informatie en instrumenten te vinden die het scholen makkelijk maakt om Gezonde School te worden. Scholen vinden er alles over de thema's en de pijlers van Gezonde School. Op de website vinden scholen ook hun eigen schoolgezondheidsprofiel en kunnen zij de preventiescan invullen voor het thema waar zij mee aan de slag willen. De uitslag levert direct concrete adviezen voor hoe school effectief kan werken aan een verbetering van de gezonde leefstijl van leerlingen en een gezonde schoolomgeving.

Organisatie en samenwerking

Gezonde School wordt uitgevoerd op school met ondersteuning van adviseurs Gezondheid en Leefstijl van de GGD en in samenwerking met het OKT en lokale preventiepartners en interventieaanbieders. Daarnaast is er samenwerking met de landelijke Gezonde School Ook Amsterdamse scholen komen in aanmerking voor een landelijk ondersteuningsbudget. Binnen Amsterdam wordt intensief samengewerkt met de Amsterdamse Aanpak Gezonde Gewicht (AAGG). De AAGG scholenaanpak voor het voortgezet onderwijs is onderdeel van Gezonde School en ook Jump-in voor het basisonderwijs is opgezet vanuit de integrale aanpak op vijf pijlers.

Zie ook:

(foto: Wethouder Kukenheim reikt de zilveren Schoolkantine schaal uit aan de directeur van het Calandlyceum)