Pad tot huidige pagina

Winteropvang voor daklozen Amsterdam

Op woensdag 29 november gaat de winteropvang voor alle daklozen in Amsterdam van start. De winteropvang is een extra regeling naast het gewone aanbod aan nachtopvang.

De gemeente Amsterdam heeft na een uitbreiding in 2017 gedurende het jaar ruim 450 plekken beschikbaar in de reguliere nachtopvang voor dak- en thuislozen en in het passantenpension. Sommige plekken zijn wat langer bezet door mensen die wachten op een vaste opvangplek in de maatschappelijke opvang. In de winterperiode regelt de gemeente samen met de instellingen voor maatschappelijke opvang extra slaapplaatsen voor dak- en thuislozen in Amsterdam die zelf geen onderdak kunnen vinden.

Deze winter vindt de opvang plaats in de voormalige Penitentiaire Inrichting op de Havenstraat in stadsdeel Zuid. In stadsdeel Centrum is de opvang in De Haven op het Hekelveld en in een voormalige school aan de Nieuwe Looiersstraat.

Winteropvang voor mensen die het nodig hebben

De winteropvang is bedoeld voor daklozen. Zij kunnen zich vanaf woensdag 29 november op werkdagen melden bij Screeningsbalie Bijzondere Doelgroepen, Jan van Galenstraat 323, ingang B, tussen 14.00 en 16.00 uur. De GGD verzorgt de centrale toegang tot de winteropvang. Bij de screening wordt ook gekeken of mensen extra kwetsbaar zijn en speciale zorg nodig hebben. Als dat het geval is, worden zij naar reguliere opvang elders in de stad verwezen.

Voor de periode van maandag 3 december 2017 tot en met 30 maart 2018 geldt er een ander moment voor aanmelding. In die periode kunnen dak- en thuislozen zich op de maandag en de vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur melden.

Samenwerking

HVO-Querido en Leger des Heils coördineren de opvang, die wordt uitgevoerd met behulp van medewerkers en vrijwilligers van alle instellingen die zich bezig houden met maatschappelijke opvang. De gemeente Amsterdam maakt samen met HVO-Querido en het Leger des Heils de gebouwen gereed voor de opvang. Het aantal bedden (maximaal 300) is gebaseerd op de ervaring van de vorige winterperiodes, met in gedachte dat de reguliere opvang afgelopen jaar ook is uitgebreid met 250 plaatsen. Mochten toch meer slaapplekken nodig zijn, dan worden in bestaande opvanglocaties extra bedden geplaatst.

Meer informatie over opvang voor daklozen staat op www.amsterdam.nl/dakloos