Pad tot huidige pagina

Zaterdag 24 maart Wereld Stop TBC Dag

Op 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag, de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de noodzakelijke strijd tegen tuberculose. Tuberculose is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld en staat ook in Nederland nog steeds in de top 3 van meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten.

Nieuwe campagne

"Iedereen kan de tering krijgen, maar het hoeft niet!" is het thema van de nieuwe campagne van KNCV Tuberculosefonds. Het is ongelofelijk hoe vaak we schelden of juist enthousiast roepen met de kreet “Tering”. Het woord is dan ook goed bekend, maar dat het om tuberculose, de meest dodelijke infectieziekte ter wereld gaat, dat weten veel mensen niet. En daarom gaat KNCV Tuberculosefonds, op een ludieke manier, bewustwording creëren voor het feit dat tering eigenlijk tuberculose is en deze ziekte helaas nog steeds bestaat.

Groei in Nederland tot stilstand

KNCV Tuberculosebestrijding maakte eerder deze week bekend, op basis van nieuwe cijfers van het RIVM, dat de tijdelijke groei van het aantal tuberculose patiënten in Nederland tot stilstand is gebracht.

Tot 2014 nam het aantal TBC-patiënten in Nederland met gemiddeld 4% per jaar gestaag af. In 2015 en 2016 nam het aantal TBC-patiënten echter weer toe door de grote toestroom van asielzoekers uit Sub-Sahara-Afrika die onder barre omstandigheden naar Europa reisden. Nu deze toestroom tot stilstand is gekomen, daalt ook het aantal TBC-patiënten in Nederland weer. Mensen die zich in Nederland willen vestigen of langer dan drie maanden willen verblijven, uit landen waar tuberculose nog veel voorkomt, worden bij binnenkomst steevast gescreend op tuberculose.

Meer informatie: