Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Brochures seksueel misbruik school

30 januari 2018

De GGD Amsterdam heeft twee brochures geschreven met informatie en adviezen voor scholen over hoe om te gaan met een vermoeden van seksueel misbruik.

Daarbij kan het gaan om grensoverschrijdend seksueel gedrag tussen leerlingen onderling, om mogelijk seksueel misbruik van een leerling in de thuissituatie of over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker.

Seksueel gedrag
Leerkrachten kunnen op school te maken krijgen met situaties van seksueel gedrag van leerlingen. Meestal zijn dit onschuldige situaties zoals kinderen die doktertje met elkaar spelen of jongeren die elkaar zoenen. Dit soort gedragingen horen bij een gezonde seksuele ontwikkeling. Maar wat als de situatie anders is? Wat als een kind vertelt dat ze naar seksfilms kijkt met papa? Of wanneer een leerling extreem seksueel wervend gedrag vertoont? Wat doe je dan als school? Hoe moet je daar adequaat op reageren?

Brochures
De afgelopen jaren kreeg het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam steeds vaker vragen van scholen over seksueel gedrag van leerlingen en over hoe hier mee om te gaan.

Reden voor het Steunpunt om twee brochures samen te stellen:

In deze brochures staat informatie over hoe het beste gehandeld kan worden bij een vermoeden van seksueel misbruik. Aansluitend is beknopte informatie opgenomen over de organisaties die een rol kunnen spelen bij de aanpak van seksueel misbruik. 
Een papieren versie kan gratis besteld worden bij GGD Amsterdam, Steunpunt Seksueel Geweld, (020) 555 5227.