Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Casemanagement zedenzaken

9 oktober 2012

Zedenzaken met meerdere slachtoffers kunnen veel maatschappelijke onrust teweeg brengen.

Op verzoek van de Zedendriehoek kan SSGA binnen 24 uur een crisisteam met diverse hulpverleningsinstellingen bij elkaar roepen dat de hulpverlening organiseert.
De instelling, bijvoorbeeld een school of een vereniging, wordt ondersteund bij het informeren van alle betrokkenen en het nemen van de noodzakelijke stappen.

Het SSGA heeft hiertoe samen met het Bureau Zedenpolitie het Scenario Zedenzaken en maatschappelijke onrust ontwikkeld (zie uitgaven SSGA). Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam heeft in een zedenzaak de rol van casemanager.