Pad tot huidige pagina

Centrum Seksueel Geweld

12 maart 2018

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland biedt dag en nacht hulp aan iedereen die korter dan zeven dagen geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Is het langer geleden, dan kunt u binnen kantooruren (09.00 – 17.00 uur) gratis bellen voor informatie en advies. Ook als u geen aangifte doet bij de politie, kunt u bij het centrum terecht.

Om goede zorg te bieden, werken verschillende hulpverleners samen. Artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen geven u de best mogelijke zorg. Alle professionals houden zich aan hun beroepsmatige geheimhoudingsplicht.

Als u dat wilt, brengt het CSG u in contact met de politie. U krijgt dan een gesprek waarin wordt uitgelegd hoe de procedure bij de politie werkt.

Ook voor professionals

Het CSG is er ook voor professionals die vragen hebben over de zorgmogelijkheden als zij een  cliënt hebben die recent seksueel geweld heeft meegemaakt.

Kosten

Het kan zijn dat u (ziekte-)kosten maakt om hulp te krijgen. Het CSG Amsterdam-Amstelland kan u hierover informeren en u eventueel in contact brengen met Fonds Slachtofferhulp. Zij kunnen u mogelijk helpen bij het aanvragen van een schadevergoeding bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wie is het CSG Amsterdam-Amstelland?

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband van de GGD, Veilig Thuis, AMC, OLVG Oost, BRight GGZ, de Bascule, Equator, Slachtofferhulp Nederland, Qpido, Politie en Openbaar Ministerie en is mogelijk gemaakt door de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn.

Hoe werkt het Centrum Seksueel Geweld?

Ga naar Centrum Seksueel Geweld. Mail voor vragen naar csg@ggd.amsterdam.nl (dit e-mailadres is niet geschikt voor meldingen).

In dit filmpje kunt u zien hoe het CSG werkt: