Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Signalering en initiatieven

27 september 2013

Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam besteedt bijzondere aandacht aan het signaleren van problemen in het hulpverleningsaanbod en in de samenwerking.
SSGA reageert actief met initiatieven die leiden tot verbetering en vernieuwing op verschillende terreinen.
Zo heeft zij de afgelopen jaren het initiatief genomen tot:

  • de oprichting van een Netwerk Vertrouwenspersonen Seksuele Intimidatie
    in de Zorg
  • de oprichting van het Twee- of Meersporen Team (TMT), dat adviseert over de aanpak van vermoedens van seksueel misbruik van een minderjarige binnen een afhankelijkheidsrelatie (zie uitgaven SSGA)
  • de periodieke uitgave van de Overzichtsgids Preventieprojecten loverboyproblematiek en seksueel misbruik (zie uitgaven SSGA)
  • het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust (zie uitgaven SSGA)

Samenwerking en afstemming van hulpverlening wordt gestimuleerd door:

  • het starten en coördineren van tijdelijke werkgroepen met vertegenwoordigers van betrokken instellingen.
  • het organiseren van bijeenkomsten rond een actueel thema, twee keer per jaar.