Pad tot huidige pagina

Periodieke uitgaven en notities

1 maart 2018

Publicaties aanvragen kan met het bestelformulier.

Uitgaven van het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA)

 • Groepengids Seksueel Geweld

  In de Groepenfolder staat een aanbod van therapie-/praat-/zelfhulpgroepen in Amsterdam. De Groepenfolder komt eenmaal per jaar uit en is gratis. Deze wordt onder andere verspreid onder hulpverleners en huisartsen.
  Groepenfolder seksueel geweld 2016-2017 (PDF, 970 kB)
  Groepenfolder seksueel geweld 2017-2018 (PDF, 888 kB)
 • Brochures wat te doen bij seksueel misbruik voor scholen

  De afgelopen jaren kreeg SSGA steeds vaker vragen van scholen over seksueel gedrag van leerlingen en over hoe hier mee om te gaan. Reden voor het Steunpunt om twee brochures samen te stellen.
  Wat te doen als basisschool bij seksueel misbruik? (PDF, 1,5 MB)
  Wat te doen in het voortgezet onderwijs bij seksueel misbruik? (PDF, 1 MB)
 • Verwijsgids Seksueel Geweld

  De nieuwe versie (januari 2016) van de Verwijsgids Seksueel Geweld is uit.
  Deze gids geeft een overzicht van het hulpverleningsaanbod in Amsterdam en omgeving in geval van actuele seksuele kindermishandeling en bij verwerking van seksueel geweldservaringen.
  De Verwijsgids verschijnt niet meer als losbladige uitgave maar wordt u aangeboden als spiraal gebonden boekje en kost € 5,00. Tevens kunt u de gids hier (PDF, 925 kB) gratis downloaden. In deze versie worden echter uit privacyoverwegingen geen namen van contactpersonen genoemd.
  U kunt de papieren Verwijsgids Seksueel Geweld bij het Steunpunt bestellen via dit bestelformulier.
 • Overzichtsgids preventieprojecten seksueel misbruik

  Overzicht van preventieactiviteiten, weerbaarheidstrainingen en voorlichtingsmethoden ter voorkoming van seksueel misbruik en gedwongen prostitutie (mensenhandel waaronder loverboyproblematiek).
  Overzichtsgids preventieprojecten seksueel misbruik 2015 (PDF, 1,2 MB)
 • Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust Amsterdam - Amstelland

  Plan van aanpak rondom zedenzaken met (vermoedelijk) meerdere slachtoffers ter minimalisering van maatschappelijke onrust. Een uitgave in samenwerking met Bureau Zedenpolitie. Prijs: 1 exemplaar gratis.
 • Folder Twee- of Meersporenteam (TMT)

  Het TMT adviseert over de aanpak van een vermoeden van seksueel misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie. Het TMT komt wekelijks samen en bestaat uit vaste vertegenwoordigers van verschillende Amsterdamse organisaties.
  Folder TMT 2015 (PDF, 1,4 MB)
 • Twee- of Meersporenteam Seksueel misbruik in een afhankelijkheidspositie (TMT) : jaarverslagen

  TMT jaarverslag 2016 (PDF, 1,5 MB)
  TMT jaarverslag 2015 (PDF, 3 MB)
  TMT jaarverslag 2014 (PDF, 1,8 MB)
  TMT jaarverslag 2013 (PDF, 1,7 MB)
  TMT Jaarverslag 2012 (PDF, 1,2 MB)
  TMT Jaarverslag 2011 (PDF, 3,4 MB)
  TMT jaarverslag 2010 (PDF, 4,7 MB)
  TMT Jaarverslag 2009 (PDF, 1,4 MB)
  TMT jaarverslag 2008 (PDF, 1,4 MB)
  TMT jaarverslag 2007 (PDF, 1 MB)
 • Nieuwsbrief

  In de Nieuwsbrief staat elke keer een uitgebreid interview met een professional over een bepaald thema m.b.t. seksueel geweld, en bevat rubrieken als publicaties, wetenswaardigheden en een agenda. De Nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar en wordt gratis verspreid onder hulpverleners in Amsterdam en omgeving.
  Archief Nieuwsbrieven Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA).
 • Notities:
 • Geduld heeft de tranen opgedroogd - Sandra Molhoop. Notitie over de bespreekbaarheid van seksueel geweld / misbruik in de Marokkaanse gemeenschap. Prijs: 1 exemplaar gratis.
 • De dader is een vrouw - Vera Schüller. Notitie over vrouwelijke daders.
  Prijs: 1 exemplaar gratis.
 • Cultuurspecifieke hulpverlening na seksueel geweld.
  Bundel van congres met gelijknamige titel, gehouden op 9 november 2000.

  Verslag van de inleidingen en workshops die op deze congresdag zijn gegeven.
  Prijs: 1 exemplaar gratis.
 • Evaluatie Amsterdams Netwerk ter Bestrijding van Vrouwenhandel -
  Simone Timman en Karin van Erning. Verslag over de ontstaansgeschiedenis en het functioneren van het Netwerk tegen Vrouwenhandel in de eerste twee jaar van haar bestaan. Prijs: 1 exemplaar gratis.
 • Naar een aanpak van loverboyproblematiek. Visie en ervaringen van Amsterdamse deskundigen. Rapport met de resultaten van de Amsterdamse Werkgroep Ketenaanpak Slachtoffers van Loverboys.
  Dit rapport is tot stand gekomen als resultaat van intensieve samenwerking tussen diverse (hulpverlenings)instellingen in Amsterdam. Er is vooral gekeken naar de mogelijkheden voor slachtoffers van loverboys in Amsterdam en wat voor deze groep wenselijk zou zijn.
  Juni 2005. Prijs: 1 exemplaar gratis.