Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Hygiënisch Woningtoezicht

12 december 2017

Op deze pagina - Hygiënisch Woningtoezicht


Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) houdt zich bezig met klachten over hygiëne in de woonomgeving. HWT is onderdeel van de GGD, afdeling Vangnet.

Klachten

Meldingen komen van burgers, politie, woningbouwverenigingen en Meldpunten Zorg en Overlast. De klachten worden beoordeeld naar ernst en gegrondheid, waarna ze in behandeling worden genomen.

Opsporingsbevoegdheid

De inspecteur Hygiënisch Woningtoezicht heeft opsporingsbevoegdheid wat betreft stank, vervuiling, brandgevaar en plaagdieren in woningen en op erven.

Gedwongen ontruiming

Bij ernstige klachten kan desnoods tegen de wil van de veroorzaker worden ingegrepen. Dit houdt in dat de GGD een woning schoonmaakt, op kosten van de veroorzaker. Jaarlijks zijn er zo'n 40 tot 45 van dit soort ontruimingen.