Pad tot huidige pagina

AIDS2018

Van 23 tot en met 27 juli 2018 vindt in Amsterdam de tweejaarlijkse internationale aidsconferentie plaats. Met meer dan 15.000 deelnemers, 1200 vrijwilligers en 800 internationale journalisten is dit het grootste medische congres ter wereld.

De GGD en gemeente Amsterdam hebben samen een aanvullend programma ontwikkeld waarmee Amsterdammers intensief betrokken worden bij de thematiek en het congres. De stad Amsterdam en de GGD zullen zich (internationaal) volop in de schijnwerpers plaatsen. Daarnaast delen de GGD en partners hun kennis met de grote hiv- en aidsbrandhaarden in de wereld (met name Oost Europa). Dit doen zij in samenwerking met de zogenoemde fast track cities in de wereld. Steden die voorop lopen in de bestrijding van hiv en aids. Website conferentie: www.aids2018.org.

Hieronder leest u een selectie van de programma’s die de GGD en gemeente Amsterdam hebben ontwikkeld voor AIDS2018.

Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum wordt één van de culturele podia tijdens deze week. Er wordt door het museum (is in samenwerking met vele partners en communities) aandacht besteed aan 25 jaar hiv in Amsterdam en groepen die daar een rol in hebben gespeeld. De programmering in het Amsterdam Museum is gericht op met name Amsterdammers. Dit in aanvulling op de Global Village die vooral internationaal podium biedt (wel met een door de stad Amsterdam en GGD ontwikkeld lokaal programma voor Amsterdamse doelgroepen). In de Beurs van Berlage organiseert Atlas2018 een open podium en tentoonstelling die hiv wereldwijd een gezicht geven.

Amsterdam Meet & Greet

Amsterdam ondersteunt actief de Positive Flame Tour. Dit is een zeer bijzonder initiatief georganiseerd door de HIV community en stichting Volle Maan. Daarbij vertrekken op woensdag 25 juli tussen 16.30 en 19.30 uur 35 fakkeldragers vanaf het HIV/AIDS monument aan het IJ en lopen langs 35 bijzondere plekken in de stad (eindbestemming het DeLaMar Theater).

Een speciaal ontworpen fakkel wordt gedragen door enkele fakkeldragers van verschillende hiv leeftijden. Hierbij is de jongste deelnemer 9 jaar en de oudste 88 jaar. Op verschillende plekken langs de route vinden vervolgens zogenoemde Meet & Greets plaats. Hier wordt een speciaal programma georganiseerd en vind een interview plaats met de ambassadeur van de betreffende organisatie. Alles wordt uitgezonden via een live stream. Amsterdam neemt in de route de soa-polikliniek, de Stopera en het Amsterdam Museum voor haar rekening. Dit concept is nu al geadopteerd voor de volgende edities van het aidscongres. Het fakkelprogramma is geïnspireerd op de Olympische Spelen die in die week precies 90 jaar geleden in Amsterdam werden georganiseerd. Meer info: www.positiveflame.amsterdam.

Stadsarchiefuitgave

Het stadsarchief geeft in het Engels een boekje uit over 25 jaar hiv in Amsterdam. Dit wordt als geschenk meegegeven aan congresgangers en geïnteresseerden bij het Amsterdam Museum. De GGD en afdeling Diversiteit van de gemeente hebben dit initiatief financieel ondersteund.

Aids Journey

De stad wil graag gaan samen werken met de Aids Journey, een initiatief van de Amsterdamse Planning Group (APG). Dit is een landelijke campagne die op 16 mei 2018 van start is gegaan. De campagne zet de urgentie en het podium neer waarbinnen wij met ons eigen programma verder kunnen acteren. De Aids Journey heeft tot doel om stigma tegen te gaan en zoekt in gemeenten in heel Nederland de dialoog met inwoners, scholieren en politici. De Aids Journey zal ook in Amsterdam een aantal stadsdelen aandoen.

Preventie en voorlichting

Bij voorlichting en preventie (seksuele weerbaarheid/stigma) richt het programma zich vooral op kwetsbare groepen die nu minder in kaart zijn gebracht. Dat zijn msm-migranten, migranten en jongeren in de buitenwijken van Amsterdam. Gekeken wordt of met de OBA, de Balie en eventueel Pakhuis de Zwijger (stads)dialogen kunnen worden opgezet. Hiervoor wordt ook de Aids Journey ingezet. Dit onderdeel wordt momenteel nog verder uitgewerkt.

Global Village

Tijdens de conferentie in de RAI is er ook weer een Global Village. Dit is een zeer dynamische ruimte waar groepen van over de hele wereld elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. De Global Village is voor iedereen gratis toegankelijk.

Het Amsterdam Museum heeft een eigen plek en programma met 25 jaar geschiedenis, -heden en toekomst. Er komt een stand van P&G292: experience sexsworkers perspective en een stand van Pink Unity: information on recreational Drugs MSM. In de filmzaal wordt de film: Gate of Hell (2013), portrait of four (ex) heroin users in Amsterdam getoond, net als de film van het H-TEAM.

Er is meer

Dit zijn slechts een aantal onderdelen uit het programma AIDS2018 van de gemeente en de GGD. In deze week zijn er natuurlijk talloze andere initiatieven in stad van veel verschillende organisaties, bijvoorbeeld de Community March op maandag 22 juli. Ook Amsterdam Marketing is volop betrokken en neemt o.a. de city dressing ter hand en draagt zorg voor een website, customized congres citymap, speciale uitgave van het I Amsterdam magazine, een perstour en de welcome signing op Schiphol. De gemeente Amsterdam biedt op zondagavond 22 juli in samenwerking met BuZa, IAS (International Aids Society) en APG (samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie van Nederlandse organisaties die betrokken zijn bij het congres) een receptie aan in het Rijksmuseum. Kortom er gaat heel veel gebeuren in Amsterdam.