Pad tot huidige pagina

Afdeling Gezond Leven

De afdeling Gezond Leven is de kennis-, advies- en innovatieafdeling voor gezondheidspreventie. Verschillende disciplines werken samen om de gezondheidsachterstanden in Amsterdam en Amstelland terug te dringen en onze impact op gezondheidspreventie te vergroten.

Veel factoren van invloed op gezondheid

Waar je geboren bent, hoe je woont, wat je hoogst genoten opleiding is en wat je jaarlijks verdient: er zijn veel factoren die impact hebben op je kansen op gezondheid. Daarom is het terugdringen van gezondheidsachterstanden niet mogelijk met alleen interventies gericht op het individu of een sector.

Samenwerking met andere domeinen

Om écht impact te kunnen maken is samenwerking met andere domeinen noodzakelijk. Door alle expertise te concentreren zet GGD Amsterdam in op duurzame preventie en het creëren van eerlijke kansen op gezondheid voor alle Amsterdammers en Amstellanders.

Aandacht voor meest kwetsbare groepen

We hebben extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen, waar de mogelijkheden voor het behalen van gezondheidswinst het grootst zijn. We werken vanuit positieve gezondheid, doen waar nodig onderzoek en sluiten aan bij de leefwereld van de Amsterdammers en Amstellanders in al hun diversiteit. Met en voor de inwoners werken we aan een gezonde sociale, fysieke en zorgomgeving.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over specifieke thema’s rond gezondheidspreventie, advies of onderzoek? Neem contact met ons op.