Pad tot huidige pagina

Gezonde voedselomgeving voor een gezonde stad

Een gezonde voedselomgeving draagt bij aan een gezond leven. Maar onze voedselomgeving wordt steeds ongezonder. Zo is bijna 84% van het voedselaanbod in Amsterdam ongezond, zijn de porties steeds groter en is het steeds makkelijker en goedkoper geworden om ongezond te eten.

Een ongezonde voedselomgeving speelt een belangrijke rol bij de toename van overgewicht en obesitas. Om de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken zet Amsterdam in op een voedselomgeving waar gezond eten en drinken normaal , makkelijker beschikbaar, betaalbaar en aantrekkelijk is.

Amsterdamse richtlijn gezonde en duurzame voedselomgeving


De Amsterdamse richtlijn voor een gezonde en duurzame voedselomgeving is het kader voor al het gemeentelijk voedselbeleid en geeft duidelijkheid wat een gezonde voedselomgeving is en welke handvatten er zijn om deze te beïnvloeden.

Amsterdam (Vr)eetparadijs

Een overzicht van het ongezonde aanbod in Amsterdam en de obesogene omgeving.

Heatmap Voedseldruk

De Heatmap Voedseldruk maakt de voedselomgeving van kinderen inzichtelijk. In Amsterdam zijn er zo’n 5.500 voedselaanbieders, waarvan 84% een ongezond aanbod heeft. In een straal van 400 meter rond middelbare scholen zijn ongeveer 2.500 voedselaanbieders gevestigd; ook hiervan is de ruime meerderheid ongezond.  De Heatmap is ontwikkeld door de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, de VU en het Amsterdam Health en Technology Instituut.

> Download hier de Heatmap Voedseldruk (PDF, 648 kB)

Families en Food project

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het grote aanbod van ongezond voedsel van invloed is op de consumptie ervan. Met het Families en Food project proberen onderzoekers meer inzicht te krijgen in de factoren die het eet- en drinkgedrag bepalen. In dit participatief onderzoek staat de invloed van het voedselaanbod langs veelgebruikte routes centraal. Het onderzoek is uitgevoerd in Bijlmer Centrum, stadsdeel Zuidoost onder 21 huishoudens met minimaal één kind in de leeftijd van 5-12 jaar.

Gemeentelijk instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een gezonde voedselomgeving, maar de bevoegdheden hiervoor ontbreken, blijkt uit onderzoek dat de  UvA heeft uitgevoerd. Het onderzoek toont aan dat de gemeente geen instrumenten heeft om ongezond voedsel te weren op basis van de volksgezondheid.

Mogelijke oplossingsrichting is dit in de Warenwet of Omgevingswet regelen dat een gemeente in bepaalde gebieden de verkoop van ongezonde producten of voedselaanbieders mag verbieden.

> Download hier het Gemeentelijk instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving (PDF, 1,9 MB)

Frisdrankconsumptie jongeren

Frisdrankconsumptie is door de grote hoeveelheid suiker één van de belangrijkste veroorzakers van overgewicht en obesitas. Dit onderzoek toont het frisdrankgebruik onder jongeren van 12 t/m 16 jaar en geeft aanbevelingen hoe consumptie van frisdrank in te perken. Jongeren drinken 2,5 glas frisdrank per dag en geven aan dat prijsmaatregelen zoals een suikertaks zullen helpen om consumptie te verminderen.

Bekijk hier het onderzoek