Jeugdgezondheidsmonitor Amstelland

Met de Jeugdgezondheidsmonitor wordt periodiek de lichamelijke en psychosociale gezondheid van kinderen in de regio Amstelland in kaart gebracht.

Nemen bepaalde gezondheidsproblemen af of juist toe? De Jeugdgezondheidsmonitor is gebaseerd op informatie verzameld via papieren of digitale vragenlijsten bij kind en ouder. Daarnaast worden registraties gebruikt uit het digitale kinddossier van de jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft inzichten in de gezondheid van kinderen op regionaal, gemeentelijk en schoolniveau. Op basis van de Jeugdgezondheidsmonitor kunnen gemeenten en scholen het jeugdgezondheidsbeleid vorm geven.

Jongeren in beeld 2017-2018

Hoe gezond zijn jongeren in... (vo) 2013-2014

Factsheets overgewicht 2014

Zo gezond zijn kinderen in... (bao) 2011-2012

Zo gezond zijn jongeren in de regio 2009-2010