Landelijke Corona Monitor Jeugd

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De GGD Amsterdam heeft een grootschalige enquête uitgevoerd onder jongeren (13-16 jaar): de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd.


Alle GGD’en in Nederland voerden deze monitor op hetzelfde tijdstip en op dezelfde manier uit.

Het is een vragenlijstonderzoek onder leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs naar de gezondheidseffecten van de coronacrisis bij jongeren.

De leerlingen werden bevraagd op thema’s als eenzaamheid, psychosociale gezondheid, bewegen, genotmiddelengebruik en de gevolgen van de coronacrisis.

42 scholen voor regulier voortgezet onderwijs deden mee aan het onderzoek. Ruim 8.000 leerlingen vulden de vragenlijst in.

De privacyverklaring (PDF, 58 kB) geeft aan op welke manier de GGD Amsterdam omgaat met de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgt dat deze goed worden beschermd.

• Vragenlijst Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (PDF, 287 kB)

Meer informatie

Afdeling Gezond Leven

Rapportages

Resultaten (gemeentelijk, regionaal en landelijk) staan op:

Gemeentelijke rapportages

Themarapportage: