Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een eerste landelijke meting om de impact van corona op gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart te brengen.

De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek is samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Met de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd en gezondheidsbeleid.

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is gebaseerd op informatie verzameld via een landelijk online vragenlijstonderzoek. Jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar zijn benaderd via social media en intermediairs. In de vragenlijst staan vragen over onder andere gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen.

Naast het vragenlijstonderzoek is er aanvullend kwalitatief onderzoek gedaan door Stichting Alexander. Middels focusgroepen en interviews is aan jongvolwassenen uit heel Nederland gevraagd hoe zij de coronaperiode hebben ervaren.

Meer informatie