Pad tot huidige pagina

Instrumentontwikkeling

6 februari 2018

Om de vraag te beantwoorden of ondersteuning bij de juiste mensen terecht komt, namelijk bij degenen voor die deze ondersteuning bedoeld is, hebben we goede screeningsinstrumenten nodig. EGZ kijkt of bestaande instrumenten toe te passen zijn op de Nederlandse situatie of dat de instrumenten aangepast of vernieuwd moeten worden.