Coördinatie 'Actieve levensstijl en gezond gewicht'

In de afgelopen 10 jaar heeft Amsterdam sterk geïnvesteerd in het thema gezond gewicht (beweging/voeding/gedragsverandering), ook voor de volwassen bevolking.

Zo werden over de jaren heen een aantal zorgtrajecten, zogenaamde Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLi’s) geïmplementeerd in de stad door zorgprofessionals (waaronder BigMove, Beweeg je Beter, BeweegKuur). Rondom de GLi’s zijn er in elk stadsdeel netwerken ontstaan bestaande uit zorgprofessionals, beweeg- en sportaanbieders en stadsdeelmedewerkers (sport en welzijn). De focus ligt op een betere doorstroom van de deelnemers van de GLi vanuit zorg naar sport en bewegen in de wijk. Perspectief was opname van de GLI in de basisverzekering ziektekosten, maar uiteindelijk is dit niet gelukt. Hierdoor worden deze interventies ook nauwelijks meer uitgevoerd in Amsterdam, maar is bij zorgprofessionals wel behoefte blijven bestaan bewoners door te sturen naar beweegactiviteiten. De netwerken zijn dan ook in de verschillende stadsdelen actief gebleven en hebben zich verder ontwikkeld om een gezonde en actieve leefstijl van de bewoners in de gebieden te bevorderen.

Doel

Integrale aanpak van multiproblematiek in de wijk.
Steeds meer wordt duidelijk dat de problematiek van de doelgroep om een meer integrale aanpak vraagt, niet alleen vanuit zorg en sport/bewegen en rondom de thematiek overgewicht. In Amsterdam leeft er een grote groep mensen die kampen met verschillende gezondheidsproblemen (AGM 2012). Vaak is er sprake van multiproblematiek: Fysieke en psychische gezondheidsklachten, nauwelijks participatie, sociaal isolement, weinig inkomen, uitkering en/of werkeloosheid. Omdat de problematiek waarmee hierboven geschetste bewoners te maken hebben voortkomen uit een mix van sociale, psychische en fysieke problemen is er voor oplossingen gezocht met een mix van interventies. We richten ons op:
1. het doorbreken van een (situationeel) isolement.
2. een gezondere leefstijl van volwassenen en ouderen door middel van laagdrempelig beweegaanbod (voorbeeldrol volwassenen voor jeugdigen en kinderen t.a.v. actieve leefstijl.
3. meer participatie van kwetsbare bewoners bij (beweeg-)activiteiten in de wijk.
4. meer cohesie en zelfredzaamheid in de wijk.

Doelgroep

  • Eindgebruiker: Lage SES, migrantengroepen, zorgmijders
  • Uitvoeringspraktijk: Leefstijlnetwerken in stadsdelen, GLi-aanbieders, zoals eerstelijns professionals, welzijn- en beweegaanbieders
  • Beleid: stadsdelen/gebieden, centrale stad

Meer informatie