JUMP-in

22 februari 2019

Jump-in is een preventieprogramma gericht op meer bewegen en een gezond voedingspatroon van basisschoolkinderen in Amsterdam.

Doel

Einddoel is gezond voedings- en beweeggedrag bij kinderen. Op de langere termijn draagt dit bij aan de preventie van overgewicht en obesitas.

Doelgroep

Einddoelgroep zijn basisschool kinderen van 4-12 jaar. Intermediaire groep zijn ouders  en schoolteams van basisscholen in Amsterdam.
Reguliere basisscholen waar meer dan landelijk gemiddeld overgewicht voor komt, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor Speciaal onderwijs zijn doelgroep voor actieve ondersteuning vanuit het programma.

Meer informatie

amsterdam.nl/jump-in

jumpin@amsterdam.nl