Voedingsinterventie Gezond Kopen, Gezond Koken

De cursus ‘Gezond Kopen, Gezond Koken’ (GKGK) is ontwikkeld door GGD Amsterdam i.s.m. Cordaan Thuiszorg. De cursus is de afgelopen jaren voornamelijk in Amsterdam uitgevoerd. Ook in Diemen en de regio Zuid-Holland-Zuid zijn cursussen uitgevoerd.

Eind 2012 is de cursus door het RIVM erkend als 'theoretisch goed onderbouwd'. In 2018 is een procesevaluatie uitgevoerd en naar aanleiding daarvan heeft de cursus een update gekregen. Deze versie is eind 2018 her-erkend als theoretisch goed onderbouwd.

De cursus Gezond Kopen, Gezond Koken (GKGK) wordt uitgevoerd ter preventie van overgewicht en het stimuleren van gezonder eten en drinken. GKGK is bedoeld voor mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur o.l.v. een diëtiste. De deelnemers leren hoe ze lekker en goedkoop gezond eten kunnen kopen en bereiden. In de eerste bijeenkomst staat de doelgroep raadpleging centraal. Hierdoor wordt inzicht verkregen in het huidige voedingsgedrag en de wensen van de doelgroep. Tijdens de tweede bijeenkomst krijgen de deelnemers een supermarktrondleiding. Er wordt uitleg gegeven over het lezen van etiketten. In de derde bijeenkomst staan smaaktesten en het samenstellen van een gezonde maaltijd centraal. Tijdens de vierde bijeenkomst wordt er samen gekookt en gegeten om ervaring op te doen met een gezonde bereidingswijze.

Voor de uitvoering van de cursussen worden diëtisten van Diëtistengroep Amsterdam ingezet die een train de trainer hebben gevolgd.

Gezond kopen gezond koken in beeld

Zie ook het kookprogramma Gezond kopen gezond koken. In iedere aflevering volgen we vier Amsterdammers die gezondere keuzes over eten willen maken. Een diëtiste neemt de deelnemers mee naar de supermarkt waar ze samen kijken waar je op kunt letten bij het kopen van gezonde producten. Daarna gaan ze in de keuken aan de slag met een gezond gerecht.

Doel

Het doel is een bijdrage leveren aan de verandering van twee hoofdgedragingen die aan voedingsgedrag gekoppeld zijn: 
1. Gezonde productkeuze: “Deelnemers leren gezonde producten te kiezen en te consumeren”
2. Tegengaan van overconsumptie: “Deelnemers leren normale hoeveelheden calorieën te gebruiken”
Dit gebeurt op drie deelgedragingen kopen, koken en eten.

Doelgroep

GKGK wordt gegeven aan mensen met een lage SES die gebaat zijn bij een gezond voedingspatroon. Hierbij gaat het vaak om mensen die zelf (een risico op) overgewicht hebben of kinderen hebben die hiermee kampen. GKGK is uitermate geschikt voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. 020-555 5495
E-mail: egz@ggd.amsterdam.nl

Corinne Sieger
tel. 06-12996538
E-mail: csieger@ggd.amsterdam.nl