Tabaksontmoedigingsbeleid

21 februari 2019

In maart 2016 heeft de Amsterdamse gemeenteraad het Tabaksontmoedigingsbeleid 2016-2019 vastgesteld.

Dit beleid heeft twee speerpunten:
1. Voorkomen dat jongeren beginnen met roken, onder andere door:

  • Voorlichting en educatie
  • Preventieprogramma’s op scholen (basis en voortgezet onderwijs)
  • Verdere toename van rookvrije schoolterreinen
  • Rookvrije kinderspeelplaatsen- en rookvrije sport


2. Stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken, onder andere door:

  • Voorbeeldrol van gemeente: niet meer roken in gemeentegebouwen en stoppen met roken ondersteuning voor werknemers
  • Terugdringen van roken onder minima als onderdeel van aanvalsplan armoede
  • Actief meedoen aan Stoptober


Tabaksontmoedigingsbeleid 2016-2019 (PDF, 208 kB)

In februari 2018 is de commissie Zorg en Sport geïnformeerd over de uitvoering activiteiten tabaksbeleid (PDF, 409 kB) en over de prioriteiten voor de komende jaren, beschreven in de notitie ‘op weg naar een rookvrij Amsterdam’ (PDF, 254 kB).