Jeugdgezondheidsmonitor Amstelland

22 februari 2019

Met de Jeugdgezondheidsmonitor wordt periodiek de lichamelijke en psychosociale gezondheid van kinderen in de regio Amstelland in kaart gebracht.

Nemen bepaalde gezondheidsproblemen af of juist toe? De Jeugdgezondheidsmonitor is gebaseerd op informatie verzameld via papieren of digitale vragenlijsten bij kind en ouder. Daarnaast worden registraties gebruikt uit het digitale kinddossier van de jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft inzichten in de gezondheid van kinderen op regionaal, gemeentelijk en schoolniveau. Op basis van de Jeugdgezondheidsmonitor kunnen gemeenten en scholen het jeugdgezondheidsbeleid vorm geven.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in (determinanten van) de lichamelijke en psychosociale gezondheid van kinderen en jeugdigen naar sociaaldemografische kenmerken.

Doelgroep

Kinderen en jongeren woonachtig en/of schoolgaand in Amstelland in de leeftijd van 0-19 jaar.

Publicaties

5- en 10-jarigen (basisonderwijs)

13-16 jarigen (voortgezet onderwijs)

Factsheets overgewicht