Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020

Onder de naam ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’ wordt in het najaar 2020 de landelijke Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen uitgevoerd.
De Gezondheidsmonitor wordt elke vier jaar door alle GGD’en in Nederland uitgevoerd onder inwoners van 18 jaar en ouder.

Vanaf 10 september 2020 ontvangen ruim 50.000 volwassenen in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn een uitnodiging om een vragenlijst over hun gezondheid in te vullen.

Waarom voert de GGD Amsterdam de Gezondheidsmonitor uit?

Gemeenten in Nederland moeten op de hoogte blijven van de gezondheidssituatie van hun inwoners vanuit de Wet publieke gezondheid. De GGD voert dit gezondheidsonderzoek in opdracht van de gemeenten uit. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen van hun volksgezondheidsbeleid.

Het onderzoek geeft antwoord op vragen als:

  • Hoeveel volwassenen roken er?
  • Neemt het drugsgebruik toe?
  • Onder welke groepen in de samenleving zien we meer eenzaamheid?

Steekproef van 50.000 inwoners ontvangt een uitnodiging

Uit het bevolkingsregister worden willekeurig ruim 50.000 inwoners van 18 jaar en ouder geselecteerd. Deze inwoners ontvangen rond 10 september 2020 per post een uitnodigingsbrief voor het onderzoek. De vragenlijst kan via internet worden ingevuld, maar ook op papier. Deelnemers die de vragenlijst online invullen ontvangen na afloop een persoonlijk gezondheidsadvies.

Welke onderwerpen staan in de vragenlijst?

Voor de Gezondheidsmonitor 2020 zijn drie vragenlijsten samengesteld; twee voor 18-64 jarigen (een lange en een korte versie) en een voor 65-plussers.
In de vragenlijst staan vragen over gezondheid, leefgewoonten en leefomgeving, bijvoorbeeld:

  • Lichamelijke beperkingen, chronische ziekten
  • Welbevinden, stress, sociale contacten en mantelzorg
  • Geluidshinder en woonomgeving
  • Roken, alcohol- en druggebruik en sport/bewegen
  • Nieuw in de Gezondheidsmonitor 2020 zijn vragen over het coronavirus en de invloed van de coronacrisis op de gezondheid van mensen.

Ook worden achtergrondgegevens (leeftijd, geslacht, opleiding etc.) nagevraagd om inzicht te krijgen in de gezondheid van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals hoogopgeleiden of jongvolwassenen.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De eerste onderzoeksresultaten worden in de zomer 2021 gepubliceerd op onze website Gezondheid in Beeld. In het najaar 2021 publiceren we verschillende factsheets over Gezondheid en welzijn, Ouderen en Leefomgeving.

Landelijke samenwerking

De GGD Amsterdam werkt samen met alle GGD’en van Nederland, GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daardoor kunnen we onze resultaten vergelijken met landelijke cijfers. In 2021 zijn de gemeentelijke, regionale en nationale cijfers op de websites van het RIVM en het CBS te vinden.

Privacy

De privacyverklaring (PDF, 132 kB) geeft aan op welke manier de GGD Amsterdam omgaat met de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgt dat deze goed worden beschermd.

Publicaties van eerdere Gezondheidsmonitors bekijken?

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Neemt u dan contact met ons op.

GGD Amsterdam
Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie

Telefoon: (020) 555 5495
E-mail: egz@ggd.amsterdam.nl

Postadres: Postbus 2200
1000 CE Amsterdam