Onderzoek mantelzorg

26 maart 2018

Onderzoek Mantelzorgondersteuning Amsterdam

In 2016 heeft u meegedaan aan de Amsterdamse Gezondheidsmonitor van de GGD Amsterdam. In deze vragenlijst heeft u aangegeven dat u mantelzorg biedt, maar geen mantelzorgondersteuning ontvangt. Daarnaast heeft u aangegeven dat we u opnieuw enkele vragen mogen stellen. Daar maken we graag gebruik van.

In Amsterdam maken maar weinig mantelzorgers gebruikĀ van mantelzorgondersteuning. De GGD Amsterdam wil graag van u leren hoe het ondersteuningsaanbod voor meer mensen bereikbaar en passend gemaakt kan worden.

Uw situatie is mogelijk veranderd. Daarom zouden wij het fijn vinden als u enkele vragen uit 2016 nog eens zou willen invullen.

Indien u op dit moment geen mantelzorg meer verleent, wilt u de vragen dan beantwoorden terugdenkend aan de periode in 2016 toen u nog wel mantelzorg verleende?

Klik op de link hieronder om de vragenlijst te starten.

Start vragenlijst mantelzorg