Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2018

Hartelijk welkom op de informatiepagina van de Gezondheidsmonitor 2018.

Wat is de Gezondheidsmonitor 2018?

De Gezondheidsmonitor 2018 is het gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam onder volwassenen in Amsterdam. Eind september 2018 ontvangen 3.000 inwoners van 19 tot en met 64 jaar een uitnodiging om een vragenlijst over hun gezondheidssituatie in te vullen.

Waarom de Gezondheidsmonitor 2018?

Gemeenten zijn verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de gezondheid van hun inwoners vanuit de Wet publieke gezondheid. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen van hun volksgezondheidsbeleid. Het onderzoek geeft antwoord op vragen zoals: hoeveel volwassenen roken er? Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het vorige gezondheidsonderzoek?

Wie ontvangen een vragenlijst?

Uit het bevolkingsregister van Amsterdam worden willekeurig 3.000 mensen van 19 tot en met 64 jaar geselecteerd. Bent u geselecteerd? Dan ontvangt u eind september 2018 per post een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek. De vragenlijst kan via internet worden ingevuld, maar ook op papier.

Welke onderwerpen staan in de vragenlijst?

In de vragenlijst staan vragen over onderwerpen die met gezondheid te maken hebben, bijvoorbeeld:

  • ziekten en lichamelijke beperkingen
  • welbevinden, sociale contacten en mantelzorg
  • leefomgeving, zoals geluidshinder
  • leefstijl, zoals roken, alcoholgebruik en bewegen.

Tot slot worden vragen gesteld over leeftijd, geslacht, opleiding, financiële situatie en werk. Daarmee krijgt de GGD inzicht in de gezondheid en leefgewoonten van bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld hoogopgeleiden.

Hoe meer deelnemers hoe beter

Hoe meer mensen meedoen, des te beter kunnen we de gezondheid van de bevolking in kaart brengen. Daarom zetten wij ons in om een hoge respons te behalen.

Voorbeelden:

  • we verloten 4 cadeaubonnen van 50 euro onder de deelnemers;
  • de vragenlijsten zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels;
  • mensen die de (Nederlandse) vragenlijst online invullen, kunnen voor enkele onderwerpen hun eigen score lezen en krijgen tips voor het (verder) verbeteren van hun leefstijl.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De gegevens worden verwerkt door de GGD Amsterdam. De onderzoeksresultaten worden in de loop van 2019 gepubliceerd op onze website. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. U kunt hier lezen hoe wij de privacy binnen het onderzoek waarborgen.

Publicaties van eerdere Gezondheidsmonitors bekijken?

[+] Klik voor de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016.