Veel gestelde vragen

Invullen van de vragenlijst

Waarom krijg ik een herinneringsbrief als ik de vragenlijst al heb ingevuld/opgestuurd?

In het onderzoek worden mensen die nog niet hebben meegedaan opnieuw aangeschreven. Het kost ruim een week tijd om deze herinneringsbrieven verzendklaar te maken. Helaas kan het daardoor voorkomen dat mensen die de vragenlijst al hebben ingevuld, toch een herinnering krijgen. Behoort u tot deze groep?  Dan hoeft u de vragenlijst natuurlijk niet in te vullen. U kunt de herinneringsbrief als niet verzonden beschouwen. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking aan het onderzoek.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Als u vragen heeft over het invullen van de vragenlijst kunt u ons bellen 0800-4050602 (gratis) of mailen.

Mag iemand anders de vragenlijst voor mij invullen?

Iemand in uw omgeving mag u helpen bij het invullen van de vragenlijst. Zorg er wel voor dat de antwoorden op de vragen altijd over uzelf gaan.

Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?

De ene persoon zal de vragenlijst sneller invullen dan een andere persoon, maar gemiddeld kost het invullen van de vragenlijst 15 à 30 minuten.

Ben ik verplicht om de vragenlijst in te vullen?

Nee, u bent niet verplicht om de vragenlijst in te vullen. Maar hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter het beeld is dat wij krijgen van de gezondheid van de inwoners van Amsterdam. Daarom hopen wij op uw medewerking aan dit onderzoek.

Ik wil niet meedoen. Mag iemand anders de vragenlijst invullen?

Nee! De vragenlijst mag alleen  ingevuld worden door de persoon van wie de naam vermeld staat op de brief bij de vragenlijst.

Ik ben mijn vragenlijst kwijtgeraakt, kan ik een nieuw exemplaar krijgen?

Dat is helaas niet mogelijk. U kunt de vragenlijst invullen via internet. De inlogcode staat op de brief die bij de vragenlijst zat.

Invullen via internet

Ik ben mijn inlogcode kwijt, wat moet ik doen?

De inlogcode is een persoonlijke code die alleen door u gebruikt mag worden. Voor het opvragen van uw inlogcode kunt u  telefonisch contact opnemen met I&O Research via 0800-4050602 (gratis).

Door een computerstoring kon ik niet verder. Wat nu?

Om verder te gaan met de vragenlijst kunt u na 10 minuten opnieuw inloggen. U gaat dan automatisch verder bij de vraag waar u was gebleven. U hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.

Ik vul de vragenlijst liever niet via internet in.

Wij bieden u de mogelijkheid om de vragenlijst via internet of op papier in te vullen. Vult u de vragenlijst liever in op papier? Half oktober ontvangt u van ons automatisch een papieren vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u in de antwoordenvelop, zonder postzegel aan ons terugsturen.

Overige vragen

Wanneer krijg ik bericht over de verloting van de prijzen?

U ontvangt begin 2019 een persoonlijk bericht als u een cadeaubon gewonnen heeft.

Wat gebeurt er met de resultaten van dit onderzoek?

De gegevens worden verwerkt door onderzoekers van de GGD Amsterdam.

De onderzoeksresultaten publiceren we in 2019. De resultaten geven de gemeente Amsterdam belangrijke informatie die gebruikt wordt bij het ontwikkelen van het volksgezondheidsbeleid.

Hoe gaat de GGD Amsterdam om met privacy?

Privacy is bij de uitvoering van dit onderzoek voor ons van groot belang. Op deze pagina leest u alle informatie over privacy.

Waar kan ik terecht met een klacht of opmerking?

Wanneer u een klacht of opmerking heeft over dit onderzoek, kunt u telefonisch contact opnemen met één van de medewerkers van de GGD Amsterdam: 020 555 5495 of & via e-mail.

Ik heb naar aanleiding van de vragenlijst behoefte aan een persoonlijk gesprek. Waar kan ik terecht?

U kunt (anoniem) bellen of praten via internet (chat) met:

Of u kunt contact opnemen met uw huisarts.

Hier kunt u lezen voor welke diensten u terecht kunt bij de GGD

Ik heb een vraag over mijn woonsituatie, welbevinden of op het gebied van zorg. Waar kan ik terecht?

U kunt terecht bij het Sociaal Loket in uw stadsdeel.