GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Hoe gaat het met de inwoners van Amsterdam-Amstelland na tweeënhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven in meer of mindere mate beïnvloed. De GGD Amsterdam brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Bijna 40.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit Amsterdam-Amstelland zijn benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij konden hieraan tussen 16 september en 5 december 2022 meedoen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl en corona.

Extra meting

De GGD Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit in opdracht van de gemeenten. Nu doen we tussentijds een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Omdat alle GGD’en meedoen, levert het onderzoek  resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Ook kunnen de resultaten uit dit onderzoek met eerdere edities worden vergeleken.

Deelnemen aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022

Het CBS heeft willekeurig personen geselecteerd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij kregen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kon online of schriftelijk. Deelname is vrijwillig. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Personen die niet geselecteerd waren, konden niet aan dit onderzoek deelnemen. Lees hier de privacyverklaring

Landelijke samenwerking

De GGD’en voeren de GGD Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022 uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Resultaten in 2023

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek komen in de zomer van 2023 beschikbaar op www.ggd.amsterdam.nl. De gemeentelijke, regionale en nationale cijfers zijn dan ook op de websites van het RIVM en het CBS te vinden.

Lijst

Vragen

Wil u meer informatie of heeft u vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Dan kunt u contact opnemen met GGD Amsterdam, afdeling Gezond Leven, e-mail gezondleven@ggd.amsterdam.nl of kijk op de veelgestelde vragen

Publicaties van eerdere Gezondheidsmonitors bekijken?

Kijk op deze pagina van de GGD-website voor de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020.

Kijk op deze pagina van de GGD-website voor de Gezondheidsmonitor 2020 Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen.