5 pijlers voor een Gezonde Gemeente

Gezondheidsbeleid speelt bij voorkeur in op meerdere determinanten (individu, sociale en fysieke omgeving) en interventies zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Voor een ideale mix van interventies bieden de volgende pijlers houvast: (bron: Handreiking Gezonde Gemeente).

Pijler 1 Fysieke- en sociale omgeving

Maatregelen gericht op een gezonde leefomgeving die gezond gedrag stimuleert.

Pijler 2 Regelgeving- en handhaving

Regels, reglementen, wetten, beleidsmaatregelen, protocollen en de handhaving daarvan.

Pijler 3 Voorlichting, educatie en interventies

Via bijvoorbeeld programma's op het werk, campagnes, websites of folders met informatie, voorlichting ten behoeve van draagvlak voor beleidsmaatregelen.

Pijler 4 Signalering en advies

Vroegtijdig signaleren van risicofactoren, screening, kortdurend advies en doorverwijzing naar ondersteuning of behandeling.

Pijler 5 Ondersteuning

Intensievere begeleiding en aandacht voor vaardigheden.

Aanbevolen wordt om minstens twee pijlers op te nemen in het beleid. Dat geeft meer kans op succes. Hoe meer kanalen dezelfde gezondheidsboodschap geven, hoe groter de kans dat de doelgroep wordt bereikt.

Bij Voorlichting, educatie en interventies en Ondersteuning is het belangrijk om aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de doelgroep. Voorlichting, educatie, interventies en ondersteuning worden bij voorkeur op plekken aangeboden waar mensen al komen: werkplek, kerk/moskee, zelforganisaties, huizen van de wijk enz. Interventies kunnen ook gecombineerd worden met andere (gezondheids)thema’s die voor de specifieke doelgroep relevant zijn, zoals omgaan met geld, participatie. Een gebiedsgerichte aanpak past bij deze integrale aanpak.

Wilt u aan de slag met gezondheid in uw gebied?

De GGD Amsterdam geeft u graag advies.
egz@ggd.amsterdam.nl
020 5555495

Bronnen en links voor professionals