Bevorderen van gezond gedrag

Gezondheid samen versterken

Gezondheid wordt beïnvloed door veel verschillende factoren: leefstijl van individuen, de sociale en fysieke omgeving, preventie en zorg, externe ontwikkelingen enz. (Nationaal Kompas Volksgezondheid). Om deze factoren duurzaam te kunnen beïnvloeden is het noodzakelijk om over de grenzen van het gezondheidsdomein te denken, te verbinden en te organiseren. Een integraal gezondheidsbeleid gaat over preventie, welzijn, gezondheidszorg, sport en ruimtelijke ordening. Een integrale aanpak bestaat uit een mix van:

  • interventies en activiteiten in de wijk, op het werk, op school, in de zorg, enz.
  • voor verschillende doelgroepen
  • in samenwerking met meerdere partners (formeel en informeel).

De uitwerking van lokaal gezondheidsbeleid is afhankelijk van de gestelde doelen, doelgroepen en lokale mogelijkheden.

Gedragsverandering vergt lange adem

Veel preventieve interventies richten zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Leefstijlfactoren, zoals voeding, bewegen, roken en alcoholgebruik, hebben een grote invloed op de gezondheid. Bij het bevorderen van een gezonde leefstijl is het belangrijk om een duurzame gedragsverandering na te streven. Dat is een moeilijk proces met een aantal stappen en met vallen en opstaan. Mensen die hun gedrag veranderen doorlopen de volgende stappen:

kennis hebben over hun (on)gezondheidsgedrag en zich daarvan bewust worden. Vervolgens hun houding aanpassen voordat ze duurzaam hun gedrag kunnen veranderen. Steun uit de omgeving en geloof in eigen kunnen spelen daarbij een belangrijke rol.

Voor veel gezondheidsproblemen zijn inmiddels leefstijlinterventies ontwikkeld. Goede interventies houden rekening met de verschillende stappen naar gezond gedrag.

Kwaliteit van leefstijlinterventies

Er zijn veel interventies, met verschillende doelen en voor verschillende doelgroepen. Hoe maak je een goede keuze?

Het Centrum Gezond Leven van het RIVM heeft een grote interventiedatabase waarin leefstijlinterventies verzameld zijn. Veel interventies zijn op hun kwaliteit getoetst. Er zijn verschillende niveaus van erkenning. Van goed beschreven tot sterke aanwijzing voor effectiviteit.

Movisie werkt aan onafhankelijke beoordeling van de interventies in de Databank voor sociale interventies.

Het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) geeft op de website een overzicht van sport- en beweeginterventies. Deze hebben een erkenningsniveau van goed beschreven tot effectief.

Erkende interventies voor kinderen en jeugdigen vindt u bij de databank ban het Nederlands Jeugd Instituut. In de JeugdPreventiewijzer vindt u de programma’s die in de regio Amsterdam en Amstelland worden aangeboden.

De GGD Amsterdam kan u adviseren bij het beoordelen en kiezen van interventies en ondersteunen bij het implementeren en evalueren.

Omgevingsfactoren en gezonde leefstijl

De fysieke en sociale omgeving kan een gezonde leefstijl helpen initiëren, ondersteunen en verduurzamen. Tegelijkertijd kunnen factoren van de sociale en fysieke omgeving gedragsverandering van individuen en groepen ook in de weg staan. Daarom is het belangrijk ook in te spelen op omgevingsfactoren.

Wilt u aan de slag met gezondheid in uw gebied?

De GGD Amsterdam geeft u graag advies.
egz@ggd.amsterdam.nl
020 5555495

Bronnen en links voor professionals