Achtergrondinformatie over depressie en angst

6 februari 2018

Depressie en angst, de gevolgen

Van alle psychische aandoeningen bij volwassenen en ouderen komen angst en stemmingsstoornissen het meest voor. Deze stoornissen zorgen voor forse beperkingen in het functioneren in het dagelijkse leven. Depressie heeft enorme gevolgen, ook economisch. Enerzijds maken mensen met depressie extra gebruik van medische voorzieningen. De jaarlijkse behandelkosten in Nederland zijn 660 miljoen euro. Anderzijds ontstaan er productieverliezen in betaalde en onbetaalde arbeid door (langdurig) ziekteverzuim. De kosten van ziekteverzuim bij betaalde arbeid is 953 miljoen euro.

Depressie en angst in Amsterdam

Volgens resultaten van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor rapporteren twee van de vijf Amsterdammers milde depressieve klachten of angstklachten (39%). Nog eens 7% geeft aan, ernstige klachten te hebben.

In Amsterdam zijn de belangrijkste risicogroepen voor angst en depressie:

  • vrouwen
  • Amsterdammers met een lage opleiding en
  • Amsterdammers van Turkse of Marokkaanse herkomst.

Ongeveer de helft van de inwoners met ernstige psychische klachten krijgt geen behandeling; velen van hen hebben wel behoefte aan hulp.

Op Gezondheid in Beeld vindt u meer cijfers per gebied en per thema, ook over jeugd.

Bronnen en links voor professionals