Aanpak van eenzaamheid

Bij preventie en aanpak van eenzaamheid is het belangrijk onderscheid te maken naar de verschillende typen eenzaamheid of typen van sociaal isolement. Deze zijn goed beschreven in ‘Maatwerk bij de aanpak van eenzaamheid' (PDF, 6,4 MB). De typologie houdt rekening met de duur van het isolement en de motivatie/gerichtheid op sociale participatie.

Wat werkt?

Een uitgebreid en stevig sociaal netwerk blijkt het beste middel ter voorkoming van en bescherming tegen eenzaamheid. Is eenzaamheid toch ontstaan dan werken interventies die inhaken op negatieve interpretaties en verwachtingen van sociale situaties het beste bij de vermindering ervan.

Werkzame elementen van een effectieve interventie zijn

  • het verbeteren van het zelfbeeld en het aannemen van een positieve houding,
  • het inspelen op de oorzaken,
  • gelijkwaardigheid in behandeling en
  • het verbeteren van zelfmanagementvaardigheden.

Maatschappelijke participatie, belangeloze inzet voor anderen in georganiseerd verband, kunnen gevoelens van eenzaamheid verminderen. Mensen hebben hierbij namelijk niet alleen de mogelijkheid om sociale contacten op te doen en hiermee te oefenen, maar voelen zich ook nuttig en gewaardeerd. De negatieve cirkel van vereenzaming kan hiermee doorbroken worden, omdat het zelfbeeld en vertrouwen vergroot.

Blijvende veranderingen hebben het beste resultaat bij vereenzaming. Eenmalig een huisbezoek afleggen zal dus weinig zin hebben, omdat het geen structurele verandering aanbrengt in de situatie van de persoon in kwestie. (bron: Movisie).

Combinatie van interventies

Bij de bestrijding van eenzaamheid wordt bij voorkeur gewerkt met een integrale aanpak, dat wil zeggen een combinatie van interventies. Voorbeelden voor interventies vindt u hier, gegroepeerd op basis van de indeling in pijlers uit de Handreiking Gezonde Gemeente. Hier geven we voorbeelden van de aanpak bij volwassenen en ouderen.

De interventies met een * zijn beschreven in de databank sociale interventies van Movisie. Movisie werkt aan onafhankelijke beoordeling van de interventies.

Fysieke- en sociale omgeving

Gelegenheid bieden voor ontmoeting en maatschappelijke participatie.

Regelgeving- en handhaving

Niet van toepassing bij dit onderwerp.

Voorlichting, educatie en interventies

Signalering en advies

Signaleren door beroepskrachten en vrijwilligers, advies en samenwerking bij vervolg op signalering. De brochure Signaleren en aanpak van eenzaamheid (PDF, 368 kB) geeft hulpverleners achtergrond informatie.

Ondersteuning

Cursussen om sociale vaardigheden te leren, individuele begeleiding.

Bij Voorlichting, educatie en interventies en Ondersteuning is het belangrijk om aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de doelgroep. Voorlichting, educatie, interventies en ondersteuning worden bij voorkeur op plekken aangeboden waar ouderen al komen: kerk/moskee, zelforganisaties, huizen van de wijk enz. Interventies kunnen ook gecombineerd worden met andere (gezondheids)thema’s die voor de specifieke doelgroep relevant zijn, zoals bewegen, samen eten en ontspanningsactiviteiten. Een gebiedsgerichte aanpak past bij een integrale aanpak.

Wilt u iets doen aan eenzaamheid in uw gebied?

De GGD Amsterdam geeft u graag advies op maat.
egz@ggd.amsterdam.nl
020 5555495

Kent u een goede interventie? Heeft u ervaring met een interventie? Laat het ons weten!
Dan werken we samen aan een Gezond en Wel Amsterdam.

In de JeugdPreventiewijzer vindt u programma’s gericht op (lichte) opvoed- en opgroeiproblematiek van kinderen en jeugdigen. De programma’s, gericht op zowel lichamelijke als psychosociale gezondheid, worden in de regio Amsterdam en Amstelland aangeboden.

Bronnen en links voor professionals