Achtergrondinformatie over eenzaamheid

Wat is eenzaamheid

Eenzame mensen ervaren te weinig betekenisvolle relaties met anderen. Daarbij spelen de kwaliteit en de frequentie van contacten en de omvang van het netwerk een rol, maar ook de persoonlijke behoefte aan betekenisvolle relaties.

Eenzaamheid wordt in de Amsterdamse Gezondheidsmonitor onderscheiden in twee vormen: sociale en emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid is vooral een gemis aan relaties met een bredere groep mensen om je heen, mensen met een gedeelde belangstelling of dezelfde hobby’s. Emotionele eenzaamheid is het gemis van intieme relaties met wie lief en leed gedeeld kan worden.

Eenzaamheid in Amsterdam

Steeds meer volwassen Amsterdammers voelen zich eenzaam. Volgens de Amsterdamse Gezondheidsmonitor voelt een op de tien volwassenen in Amsterdam zich ernstig eenzaam (65.000 Amsterdammers). Matig eenzaam voelen zich drie op de tien volwassen Amsterdammers (ruim 200.000). Vooral Amsterdammers met een lage opleiding, een laag inkomen en zonder betaald werk voelen zich eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor bij mensen boven de 45 jaar. Het is niet exclusief een probleem van ouderen.

Eenzame Amsterdammers ervaren vaker een lage regie over het eigen leven dan niet-eenzame Amsterdammers. De risicogroepen voor een lage ervaren regie komen dan ook sterk overeen met de risicogroepen voor eenzaamheid.

Op Gezondheid in Beeld vindt u meer cijfers per gebied en per thema, ook over jeugd.

Bronnen en links voor professionals

Wilt u iets doen aan eenzaamheid in uw gebied?

De GGD Amsterdam geeft u graag advies op maat.
egz@ggd.amsterdam.nl
020 555 5495

Lijst