Mantelzorg

Lijst

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit de directe omgeving. Mantelzorgers bieden zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Overbelasting van een mantelzorger kan er toe leiden dat er meer hulp van professionals of vrijwilligers nodig is.

Meer weten over mantelzorgbeleid in Amsterdam?

Website van de Gemeente Amsterdam over mantelzorg en ondersteuning.

Voorkomen van overbelasting

  • Mantelzorgondersteuning Gemeente Amsterdam
  • Voorbeelden van interventies

Achtergrondinformatie over mantelzorg

  • Oorzaken en gevolgen overbelasting
  • Risicogroepen

Afbeelding