Achtergrondinformatie over mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit de directe omgeving. Dit kan een partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zijn. Mantelzorgers bieden zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Risico voor overbelasting

Mantelzorgers kunnen overbelast raken. Dit is een risico voor hun eigen gezondheid en welbevinden maar ook voor de persoon aan wie zij zorg verstrekken. Overbelasting van een mantelzorger kan er toe leiden dat er meer hulp van professionals of vrijwilligers nodig is.

Mantelzorg in Amsterdam

Amsterdam telt 55.000 mantelzorgers (9% van alle Amsterdammers). Mantelzorgers zijn in Amsterdam vooral te vinden in de leeftijdsgroep van 45 t/m 74 jaar en zijn vaak vrouw. Twee op de tien mantelzorgers zijn zwaar belast of overbelast in Amsterdam. Volgens de Amsterdamse Gezondheidsmonitor zijn de risicogroepen voor overbelasting door mantelzorg:

  • mensen die veel uren mantelzorg leveren (>16 uur per week)
  • Amsterdammers met een lage opleiding
  • mantelzorgers zonder betaald werk.

Alleen een klein aantal van de overbelaste mantelzorgers maakt gebruik van mantelzorgondersteuning.

Op Gezondheid in Beeld vindt u cijfers per gebied en per thema, ook over jeugd.

Meer weten over mantelzorgbeleid in Amsterdam?

Website van de Gemeente Amsterdam over mantelzorg en ondersteuning.

Bronnen en links voor professionals