Voorkomen van overbelasting

Preventie

Om mantelzorgers te ondersteunen en te voorkomen dat ze overbelast raken biedt de gemeente Amsterdam mantelzorgondersteuning. Hierbij werkt de gemeente samen met (thuis)zorgorganisaties, welzijnswerk en cliƫntenorganisaties.

Mantelzorgbeleid besteedt aandacht aan:

  • Informatie en advies voor mantelzorgers
  • Signaleren van dreigende overbelasting
  • Cursussen en bijeenkomsten voor mantelzorgers
  • Inzet van vrijwilligers
  • Respijtzorg: vrijwilligers of professionals nemen tijdelijk de zorg over
  • Deskundigheidsbevordering voor zorgprofessionals over (h)erkenning van mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Interventies en instrumenten

Er zijn verschillende interventies en instrumenten om mantelzorgers te ondersteunen. We geven hier enkele voorbeelden. Sommige zijn bedoeld voor alle mantelzorgers.

Andere zijn vooral gericht op mensen die overbelast dreigen te raken of een risico lopen op overbelasting.

Daarnaast zijn er activiteiten om mantelzorg onder de aandacht van het brede publiek te brengen:

  • Dag van de mantelzorg: Landelijke dag om aandacht te vragen voor mantelzorg. Ieder jaar op 10 november.

Bij de keuze en de uitvoering van interventies is het belangrijk om aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de specifieke doelgroepen.

Meer weten over mantelzorgbeleid in Amsterdam?

Bronnen en links voor professionals