Aanpak van overgewicht

7 september 2018

Preventie van overgewicht richt zich op het voorkomen van overgewicht, het bevorderen van een normaal gewicht bij mensen die te zwaar zijn (afvallen) en gewichtsbehoud voor mensen die zijn afgevallen.

Speciaal voor Amsterdamse kinderen is het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Dit programma heeft als missie: Alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht. Hierbij werkt de gemeente Amsterdam samen met partners uit de hele stad.

Hier geven we informatie over de aanpak van overgewicht bij volwassenen en ouderen.

Wat maakt preventie van overgewicht effectief?

Belangrijk uitgangspunt voor een duurzame en effectieve preventie van overgewicht is het mogelijk maken van een gezonde keuze van voeding en beweging. Deze keuzes worden beïnvloed door kennis over en houding ten opzichte van bewegen en voedselinname. Maar een actieve leefstijl wordt ook in grote mate bepaald door omgevingsfactoren, zoals groenvoorzieningen, fietspaden, veilige buurt, goede verlichting enz. Hiervoor zijn niet alleen maatregelen vanuit gezondheidsbeleid nodig, maar ook vanuit andere beleidsterreinen, zoals onderwijs, ruimtelijke ordening of veiligheid.

Combinatie van interventies

Bij de vertaling naar een concreet uitvoeringsprogramma kan de gemeente met partners een lokale mix van interventies samenstellen. Hiervoor kunnen de ‘pijlers’ van een integrale aanpak gebruikt worden. De pijlers helpen ook eventuele hiaten in het huidige aanbod in kaart te brengen.

De interventies met een * hebben een erkenning van Centrum Gezond Leven: goed onderbouwd of aanwijzingen voor effectiviteit.

Inrichting van de omgeving

Ontwikkelen en aanleggen van een beweegvriendelijke en gezonde en een actieve leefstijl bevorderende omgeving (sociaal, groen en veilig). Aanbieden van gezonde voeding, bijvoorbeeld in kantines van bedrijven of sportverenigingen, voedselbanken.

Regelgeving en handhaving

Voorwaarden voor subsidie- of vergunningseisen over het voedselaanbod in de openbare ruimte.

Voorlichting, educatie en interventies (selectieve preventie)

Interventies die een gezond voedingspatroon bevorderen

Beweeg programma’s eventueel gecombineerd met voorlichting over gezonde voeding en andere thema’s.

Programma’s die zowel gezonde voeding als meer bewegen stimuleren

Community-based programma’s

Programma’s via internet of app

Signalering en advies

Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen met cliënten over leefstijl spreken en uitleggen wat het verband is met lichamelijke klachten en welbevinden. Professionals (diëtisten, fysiotherapeuten, huisartsen/praktijkondersteuners, beweegmakelaars, verenigingen enz.) vormen in verschillende wijken een soepele en doelgerichte samenwerking voor hun cliënten/klanten. Voorbeelden in Amsterdam van deze samenwerking Fit in West (stadsdeel West), Beweegrotonde (stadsdeel Noord), Leefstijlnetwerken in de stadsdelen Zuidoost, Oost, Centrum, Zuid en Nieuw-West.

Ondersteuning vanuit de zorg (geïndiceerde preventie)

Gecombineerde leefstijlinterventies richten zich op voeding, beweging en het bevorderen van een gezondere en actievere leefstijl bij voorbeeld:

Bij Voorlichting, educatie en interventies (selectieve preventie) en Ondersteuning (geïndiceerde preventie) is het belangrijk om aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de doelgroep. Voorlichting en programma’s worden bij voorkeur op plekken aangeboden waar mensen al komen: werkplek, kerk/moskee, zelforganisaties, huizen van de wijk enz. Interventies kunnen ook gecombineerd worden met andere (gezondheids)thema’s die voor de specifieke doelgroep relevant zijn, zoals het kopen van gezonde voeding met weinig geld of thema’s rondom opvoeding. Een gebiedsgerichte benadering past bij deze integrale aanpak.

Wilt u aan de slag met overgewicht in uw gebied?

De GGD Amsterdam geeft u graag advies.
egz@ggd.amsterdam.nl
020 555 5495

Kent u een goede interventie? Heeft u ervaring met een interventie? Laat het ons weten!
Dan werken we samen aan een Gezond en Wel Amsterdam.

Meer informatie

Op de website loketgezondleven.nl van het Centrum Gezond Leven, vindt u een uitgebreid interventieoverzicht.

Op de website van het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht vindt u informatie over overgewicht bij kinderen.

Bronnen en links voor professionals