Achtergrondinformatie over overgewicht

7 februari 2018

Oorzaken en gevolgen

Bij overgewicht en obesitas is sprake van een te grote opeenhoping van vet in het lichaam. Dit kan de gezondheid negatief beïnvloeden. Vooral ernstig overgewicht, ofwel obesitas, verhoogt de kans op chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, kanker en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Ook kan het een negatief effect hebben op het psychisch welbevinden. Daarnaast zijn er maatschappelijke en economische gevolgen door bij voorbeeld. arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim, maar ook door zorgkosten.

Overgewicht is het gevolg van een ingewikkeld samenspel van genetische, biologische, sociale en omgevingsfactoren. Maar de belangrijkste oorzaak is een combinatie van een te hoge energie-inname via de voeding en een te laag energieverbruik door lichamelijke activiteit.

Overgewicht in Amsterdam

In de afgelopen decennia is het aandeel Nederlanders en Amsterdammers (>18 jaar) met overgewicht sterk toegenomen, van rond 30% in 1992 tot rond 42% in 2004. Sindsdien is het percentage mensen met overgewicht gestabiliseerd. In Amsterdam komt overgewicht minder vaak voor dan in de rest van het land (in 2012 40% vs. 48%).

Risicogroepen voor overgewicht zijn mensen met een lage opleiding, Amsterdammers van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse herkomst en Amsterdammers met thuiswonende kinderen t/m 18 jaar.

Meer dan de helft van de Amsterdammers met overgewicht is van plan om binnenkort af te vallen (57%) en een derde van de mensen die willen afvallen, zouden hierin graag ondersteund willen worden. Dit blijkt uit de AGM 2012.

Op Gezondheid in Beeld vindt u meer cijfers per gebied en per thema, ook over jeugd.