Gezondheidsbevordering en preventie

Gezondheidsbevordering en Preventie kan worden onderverdeeld in vier niveaus. Universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerichte preventie (Van preventie verzekerd, CVZ (PDF, 2,7 MB)).

Bij universele en selectieve preventie spreken we meestal over gezondheidsbevordering. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten en het rijk.
• Universele preventie is gericht op de algemene bevolking en heeft tot doel de kans op het ontstaan van ziekte of risicofactoren te verminderen en gezondheid te bevorderen.
• Selectieve preventie heeft tot doel specifieke (hoog)risicogroepen te identificeren en gerichte preventieprogramma’s uit te voeren zodat de gezondheid wordt bevorderd.
• Geïndiceerde preventie heeft tot doel het ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen door een interventie of een behandeling bij een individu met een verhoogd risico of beginnende klachten.
• Zorggerelateerde preventie is gericht op het ondersteunen van het individu met bestaande gezondheidsproblemen, om de ziektelast te reduceren, complicaties tegen te gaan en zelfredzaamheid te ondersteunen.