Aanpak van valongevallen bij ouderen

Preventie van valongevallen

Een goed programma om valongevallen te voorkomen gaat bij voorkeur in op meerdere factoren. Bewegen is een essentieel onderdeel. Beweegprogramma’s gericht op mobiliteit, spierkracht en balans helpen valongevallen te voorkomen.

Andere interventies die valrisico’s verminderen: aanpassingen in huis en in de omgeving, bewaking van medicatiegebruik, bevorderen van vitamine D gebruik, verbeteren van zien (visus).

Goed signaleren is belangrijk om ouderen met een groter risico op vallen te bereiken. Ook bewustwording bij de doelgroep zelf is belangrijk. Bij het communiceren over vallen, is woordkeus heel belangrijk. Vallen staat voor veel mensen gelijk aan oud zijn. Alleen voelen de meeste ouderen zich niet oud. Ze worden ook niet graag aan hun leeftijd herinnerd. Onderwerpen als ‘mobiel zijn’ of ‘langer zelfredzaam blijven’, spreken ouderen meer aan. Door deze termen te gebruiken, bereik je ouderen beter.

Wat werkt?

Een integrale aanpak werk het beste bij het voorkomen van valongevallen. Dat wil zeggen een combinatie van interventies vanuit meerdere disciplines. Planmatige interventies en actieve begeleiding van ouderen zijn het meest effectief. (bron: wat werkt in valpreventie?).

Combinatie van interventies

Voorbeelden van interventies vindt u hier, gegroepeerd op basis van de indeling in pijlers uit de Handreiking Gezonde Gemeente.

De interventies met een * hebben een erkenning van Loket Gezond Leven (RIVM): goed onderbouwd of aanwijzingen voor effectiviteit.

Fysieke- en sociale omgeving

 • Goede bestrating en verlichting in de openbare ruimte.
 • Strooibeleid bij gladheid voor routes waar veel ouderen komen.
 • Meldpunt waar bewoners klachten over de openbare ruimte kunnen doorgeven.
 • Voldoende geschikte woningen voor ouderen.

Regelgeving- en handhaving

Niet van toepassing bij dit onderwerp.

Voorlichting, educatie en interventies

 • Voorlichting over bijvoorbeeld goede conditie, veilige inrichting van het huis, gebruik van de rollator en andere factoren. Doel is belangstelling en bewustwording creëren.
 • Bewegen valt goed! programma voor allochtone ouderen *
 • In Balans cursus voor ouderen die problemen hebben met de mobiliteit *
 • Zicht op evenwicht cursus voor ouderen met valangst *
 • Halt! U valt valpreventie vanuit verschillende sectoren en gericht op meerdere factoren *
 • Voorlichting over vitamine D gebruik

Signalering en advies

 • Signaleren van risico’s aan de hand van de valrisicotest. Bij ouderen met een verhoogd risico aangevuld met de Valanalyse *
  De risicotest kan ook door bijvoorbeeld ouderenwerkers afgenomen worden.

Ondersteuning

 • Vallen Verleden Tijd cursus voor ouderen die vaker vallen *
 • Bewaking medicijngebruik
 • Begeleiding door fysiotherapeut, ergotherapeut of wijkverpleegkundige

Bij Voorlichting, educatie en interventies en Ondersteuning is het belangrijk om aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de doelgroep. Voorlichting, educatie, interventies en Ondersteuning worden bij voorkeur op plekken aangeboden waar ouderen al komen: kerk/moskee, zelforganisaties, huizen van de wijk enz. Interventies kunnen ook gecombineerd worden met andere (gezondheids)thema’s die voor de specifieke doelgroep relevant zijn, zoals bewegen en ontspanningsactiviteiten.

Wilt u in uw gebied valongevallen voorkomen?

De GGD Amsterdam E&G geeft u graag advies op maat.
egz@ggd.amsterdam.nl
020 5555495

Kent u een goede interventie? Heeft u ervaring met een interventie? Laat het ons weten!
Dan werken we samen aan een Gezond en Wel Amsterdam.

Bronnen en links voor professionals